Công văn 157/TTg-KTN

Công văn 157/TTg-KTN về tình hình thực hiện chỉ định thầu theo văn bản 229/TTg-KTN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 157/TTg-KTN tình hình thực hiện chỉ định thầu theo văn bản 229/TTg-KTN


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 157/TTg-KTN
V/v tình hình thực hiện chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 10050/BKH-QLĐT ngày 31 tháng 12 năm 2009 về việc báo cáo tình hình thực hiện chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương rà soát tình hình phân bổ vốn, cân đối các nguồn vốn sẵn có cho các dự án, gói thầu thuộc danh mục được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu, bảo đảm hoàn thành các dự án, gói thầu này trong năm 2010; không bố trí vốn cho các dự án mới khi chưa bố trí đủ vốn cho các dự án, gói thầu trên,

2. Các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo việc thực hiện chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của các dự án, gói thầu.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các dự án, gói thầu đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận hình thức chỉ định thầu, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về chỉ định thầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải   

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 157/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu157/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2010
Ngày hiệu lực22/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 157/TTg-KTN tình hình thực hiện chỉ định thầu theo văn bản 229/TTg-KTN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 157/TTg-KTN tình hình thực hiện chỉ định thầu theo văn bản 229/TTg-KTN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu157/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành22/01/2010
        Ngày hiệu lực22/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 157/TTg-KTN tình hình thực hiện chỉ định thầu theo văn bản 229/TTg-KTN

             Lịch sử hiệu lực Công văn 157/TTg-KTN tình hình thực hiện chỉ định thầu theo văn bản 229/TTg-KTN

             • 22/01/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/01/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực