Công văn 1572/TTg-CN

Công văn 1572/TTg-CN năm 2017 về phê duyệt Khung chính sách và báo cáo Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1572/TTg-CN 2017 Khung chính sách Dự án thu hồi đất Cảng hàng không Long Thành


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1572/TTg-CN
V/v phê duyệt Khung chính sách và báo cáo Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cng hàng không quốc tế Long Thành

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 11625/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 10 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 4222/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 8 năm 2017) và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Công văn số 10484/UBND-ĐT ngày 13 tháng 10 năm 2017) về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và báo cáo Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành như đề nghị của các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV tại Kỳ họp thứ 15 để hoàn thiện nội dung báo cáo và ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1439/TTg-CN ngày 20 tháng 9 năm 2017 (để thay thế Tờ trình số 405/TTr-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN các PCN
, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, KGVX, QHĐP, NC, V.I, TKBT;
- Lưu: VT, CN
(2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1572/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1572/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2017
Ngày hiệu lực14/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1572/TTg-CN 2017 Khung chính sách Dự án thu hồi đất Cảng hàng không Long Thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1572/TTg-CN 2017 Khung chính sách Dự án thu hồi đất Cảng hàng không Long Thành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1572/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành14/10/2017
        Ngày hiệu lực14/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1572/TTg-CN 2017 Khung chính sách Dự án thu hồi đất Cảng hàng không Long Thành

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1572/TTg-CN 2017 Khung chính sách Dự án thu hồi đất Cảng hàng không Long Thành

             • 14/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực