Công văn 15731/BTC-CST

Công văn 15731/BTC-CST về thuế đối với các thiết bị phục vụ cho hoạt động của dự án Jica tài trợ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15731/BTC-CST thuế đối thiết bị phục vụ cho hoạt động của dự án


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15731/BTC-CST
V/v thuế đối với các thiết bị phục vụ cho hoạt động của dự án do JICA tài trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Văn Phòng Chính phủ;
- Bộ Công an.

 

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 2579/BCS-T32 ngày 01/9/2011; Công văn số 3385/BCA-V22 ngày 31/10/2011 của Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép nhập khẩu miễn thuế các thiết bị phục vụ cho hoạt động của dự án JICA tài trợ; Công văn số 705 4/VPCP-QHQT ngày 07/10/2011 và Công văn số 7730/VPCP-KTTH ngày 02/11/2011 của Văn phòng Chính phủ về miễn thuế nhập khẩu thiết bị của dự án do JICA tài trợ. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gồm: "Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế - xã hội hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai Bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh".

Căn cứ quy định nêu trên thì nếu các thiết bị nhập khẩu phục vụ cho dự án "Hỗ trợ tăng cường đào tạo cảnh sát giao thông tại Học viện cảnh sát và các cơ sở đào tạo cảnh sát của Việt Nam" do JICA tài trợ là viện trợ không hoàn lại được Bộ Tài chính xác nhận thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

2. Về thuế giá trị gia tăng

Căn cứ quy định tại Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và quy định tại khoản 19 mục II phần A Thông tư 123/2008/NĐ-CP">129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng "Hàng hoá nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại được Bộ Tài chính xác nhận" thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

3. Về thuế tiêu thụ đặc biệt

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt có quy định: "Hàng viện trợ nhân đạo, hàng viện trợ không hoàn lại, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt" thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ quy định nêu trên thị trường hợp các thiết bị nhập khẩu phục vụ cho dự án "Hỗ trợ tăng cường đào tạo cảnh sát giao thông tại Học viện cảnh sát và các cơ sở đào tạo cảnh sát của Việt Nam" do JICA tài trợ là viện trợ không hoàn lại thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hướng dẫn thực hiện miễn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài đã được qui định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Theo đó, đề nghị Bộ Công an hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC nêu trên để được xử lý thuế theo quy định. Hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan; kiểm tra giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ Tài chính có ý kiến để Quý cơ quan được biết, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15731/BTC-CST

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 15731/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/11/2011
Ngày hiệu lực 18/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 15731/BTC-CST

Lược đồ Công văn 15731/BTC-CST thuế đối thiết bị phục vụ cho hoạt động của dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 15731/BTC-CST thuế đối thiết bị phục vụ cho hoạt động của dự án
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 15731/BTC-CST
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Vũ Thị Mai
Ngày ban hành 18/11/2011
Ngày hiệu lực 18/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 15731/BTC-CST thuế đối thiết bị phục vụ cho hoạt động của dự án

Lịch sử hiệu lực Công văn 15731/BTC-CST thuế đối thiết bị phục vụ cho hoạt động của dự án

  • 18/11/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/11/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực