Công văn 1575/TCT-CS

Công văn 1575/TCT-CS áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng đối với cá nhân, hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1575/TCT-CS áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1575/TCT-CS
V/v áp dụng tỷ lệ GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 213/CT-THNVDT ngày 13/4/2010 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long hỏi về việc áp dụng tỷ lệ GTGT đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 2.1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“2.1. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

c) Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.”

- Điểm 2.2.b và điểm 2.2.c Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định:

“b) Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có đầy đủ hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo chế độ quy định hoặc có đủ điều kiện xác định được đúng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như hợp đồng và chứng từ thanh toán nhưng không có đủ hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào thì GTGT được xác định bằng doanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu.

Tỷ lệ (%) giá trị gia tăng tính trên doanh thu làm căn cứ xác định giá trị gia tăng được quy định như sau:

- Thương mại (phân phối, cung cấp hàng hóa): 10%.

- Dịch vụ, xây dựng (trừ xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu): 50%.

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 30%.

c) Hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì nộp thuế theo tỷ lệ (%) GTGT do Bộ Tài chính quy định.”

Căn cứ quy định trên:

- Đối tượng quy định tại điểm 2.1.a Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính thì nộp thuế theo tỷ lệ (%) GTGT do Bộ Tài chính quy định nêu tại điểm 2.2c Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC (công văn số 763/BTC-TCT ngày 16/1/2009 của Bộ Tài chính cũng đã nêu nội dung này. Công văn số 2279/TCT-CS ngày 8/6/2009 của Tổng cục Thuế là nhằm giải thích rõ hơn nội dung này.

- Đối tượng quy định tại điểm 2.1.b Mục III Phần B là các cơ sở kinh doanh thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ (%) GTGT quy định tại điểm 2.2.b Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.    

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Vĩnh Long biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1575/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1575/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2010
Ngày hiệu lực11/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1575/TCT-CS áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1575/TCT-CS áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1575/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đình Vu
        Ngày ban hành11/05/2010
        Ngày hiệu lực11/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1575/TCT-CS áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1575/TCT-CS áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng

           • 11/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực