Công văn 15803/BTC-QLCS

Công văn 15803/BTC-QLCS về kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15803/BTC-QLCS 2017 kéo dài thời gian thực hiện khoản kinh phí mua sắm tập trung


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15803/BTC-QLCS
V/v kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11737/VPCP-KTTH ngày 03/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện đối với các khoản kinh phí mua sắm tập trung như sau:

1. Đối với các khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm ngân sách 2017 đối với các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước giao đầu năm để mua sắm những tài sản đã đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung theo Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa triển khai thực hiện.

2. Từ năm ngân sách 2018, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu và dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung, các đơn vị mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc đăng ký nhu cầu, tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ: PC, HCSN, NSNN

- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15803/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15803/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2017
Ngày hiệu lực22/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 15803/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 15803/BTC-QLCS 2017 kéo dài thời gian thực hiện khoản kinh phí mua sắm tập trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15803/BTC-QLCS 2017 kéo dài thời gian thực hiện khoản kinh phí mua sắm tập trung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15803/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành22/11/2017
        Ngày hiệu lực22/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 15803/BTC-QLCS 2017 kéo dài thời gian thực hiện khoản kinh phí mua sắm tập trung

           Lịch sử hiệu lực Công văn 15803/BTC-QLCS 2017 kéo dài thời gian thực hiện khoản kinh phí mua sắm tập trung

           • 22/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực