Công văn 1582/VPCP-KGVX

Công văn 1582/VPCP-KGVX năm 2019 về thúc đẩy sản xuất, ứng dụng và sử dụng thiết bị y tế sản xuất trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1582/VPCP-KGVX 2019 thúc đẩy sản xuất sử dụng thiết bị y tế sản xuất trong nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1582/VPCP-KGVX
V/v thúc đẩy sản xuất, ứng dụng và sử dụng thiết bị y tế sản xuất trong nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Công ty TNHH thiết bị Việt Ba, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế:

1. Đánh giá thực trạng sản xuất trang thiết bị y tế trong nước, đề xuất các giải pháp cụ thể để thúc đẩy sản xuất, ứng dụng và sử dụng trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2019.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý, trả lời các kiến nghị của Công ty TNHH Việt Ba (bản chụp kèm theo), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý II năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Y tế, Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Công ty TNHH thiết bị Việt Ba;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
Trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Cổng TTĐT; các Vụ: PL, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (2), LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1582/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1582/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2019
Ngày hiệu lực26/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1582/VPCP-KGVX 2019 thúc đẩy sản xuất sử dụng thiết bị y tế sản xuất trong nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1582/VPCP-KGVX 2019 thúc đẩy sản xuất sử dụng thiết bị y tế sản xuất trong nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1582/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành26/02/2019
        Ngày hiệu lực26/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1582/VPCP-KGVX 2019 thúc đẩy sản xuất sử dụng thiết bị y tế sản xuất trong nước

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1582/VPCP-KGVX 2019 thúc đẩy sản xuất sử dụng thiết bị y tế sản xuất trong nước

              • 26/02/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/02/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực