Công văn 1583/BNN-KH

Công văn 1583/BNN-KH báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch các ngành, lĩnh vực do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1583/BNN-KH báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1583/BNN-KH
V/v báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ về ứng phó với BĐKH vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch các ngành, lĩnh vực.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ.

Thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu (Thông báo số 1290/TB-BNN-VP ngày 08/3/2013); Vụ Kế hoạch được giao nhiệm vụ lập kế hoạch tổng thể rà soát việc thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch, quy hoạch tất cả các lĩnh vực của ngành để có sự điều chỉnh kịp thời.

Căn cứ Chỉ thị số 809/CT-BNN-KHCN ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc lồng ghép biến đổi khí hậu vào xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 543/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020; đề nghị các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành đánh giá, rà soát việc thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ về ứng phó với BĐKH của đơn vị vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; trong đó, nêu rõ việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất kế hoạch thực hiện giai đoạn đến năm 2015 và dự kiến đến 2020.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch) trước ngày 15 tháng 4 năm 2013 để tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1583/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1583/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2013
Ngày hiệu lực28/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1583/BNN-KH báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1583/BNN-KH báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1583/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Hữu Vân
        Ngày ban hành28/03/2013
        Ngày hiệu lực28/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1583/BNN-KH báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1583/BNN-KH báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu

           • 28/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực