Công văn 1585/SNV-CCVC

Công văn số 1585/SNV-CCVC về việc chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2007 do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1585/SNV-CCVC chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 2007


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NỘI VỤ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 1585/SNV-CCVC
V/v chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2007

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở - Ngành thành phố .
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận-Huyện.

Căn cứ Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc các Sở-Ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận-Huyện, sau khi xem xét; Sở Nội vụ nhất trí và thông báo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2007 theo nhu cầu của ngành (Ngân sách hỗ trợ 50% kinh phí, cá nhân đi học chịu 50% kinh phí). Kinh phí ngân sách chi hỗ trợ 50% được trích từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2007 của các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc chi hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2007 theo nhu cầu của đơn vị mình đúng đối tượng và nội dung qui định (danh sách kèm theo).

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;
- UBND/TP (để báo cáo);
- Ban TCTU (để biết);
- Sở Tài chính (để biết);
- Phòng CC-VC;
- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Tấn Tài

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1585/SNV-CCVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1585/SNV-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2007
Ngày hiệu lực30/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1585/SNV-CCVC

Lược đồ Công văn 1585/SNV-CCVC chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1585/SNV-CCVC chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1585/SNV-CCVC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Tấn Tài
        Ngày ban hành30/11/2007
        Ngày hiệu lực30/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1585/SNV-CCVC chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 2007

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1585/SNV-CCVC chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 2007

            • 30/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực