Công văn 1586/TTg-QHQT

Công văn 1586/TTg-QHQT về phê duyệt danh mục “Chương trình phát triển giáo dục trung học”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1586/TTg-QHQT phê duyệt danh mục “Chương trình phát triển giáo dục trung học”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1586/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục “Chương trình phát triển giáo dục trung học”, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6390/BKH-KTĐN ngày 24 tháng 8 năm 2009 về việc phê duyệt danh mục “Chương trình phát triển giáo dục trung học”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục “Chương trình phát triển giáo dục trung học” với tổng kinh phí là 71 triệu USD và nội dung nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan; tiến hành thẩm định và phê duyệt văn kiện chương trình theo đúng các quy định hiện hành. Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện cần lưu ý lồng ghép các hoạt động đã và đang được triển khai để phát huy hiệu quả đồng bộ và tính bền vững của chương trình.

3. Các Bộ, cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành các bước tiếp theo để có thể sớm đàm phán với ADB về Hiệp định vay cho chương trình nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Hữu Vũ, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Sinh Hùng  

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1586/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1586/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2009
Ngày hiệu lực04/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1586/TTg-QHQT phê duyệt danh mục “Chương trình phát triển giáo dục trung học”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1586/TTg-QHQT phê duyệt danh mục “Chương trình phát triển giáo dục trung học”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1586/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành04/09/2009
        Ngày hiệu lực04/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1586/TTg-QHQT phê duyệt danh mục “Chương trình phát triển giáo dục trung học”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1586/TTg-QHQT phê duyệt danh mục “Chương trình phát triển giáo dục trung học”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

              • 04/09/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/09/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực