Công văn 1587/TTg-NN

Công văn số 1587/TTg-NN về việc phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1587/TTg-NN phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1587/TTg-NN
V/v phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (công văn số 3685/UBND-QLĐTh ngày 18 tháng 07 năm 2007, công văn số 4768/UBND-QLĐTh ngày 12 tháng 09 năm 2007); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7261/BKH-KTĐN ngày 05 tháng 10 năm 2007), Tài chính (công văn số 13647/BTC-QLCS ngày 11 tháng 10 năm 2007), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3918/BTNMT-TĐ ngày 10 tháng 10 năm 2007) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 10999/NHNN-HTQT ngày 11 tháng 10 năm 2007) về việc phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Khung chính sách tái định cư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành tại các văn bản nêu trên, thống nhất với Ngân hàng Thế giới để bổ sung hoàn chỉnh Khung chính sách tái định cư của Dự án và quyết định phê duyệt để thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, QHQT, CN, TH,  Website CP,
- Lưu: VT, NN (3), Lĩnh 18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1587/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1587/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2007
Ngày hiệu lực23/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1587/TTg-NN

Lược đồ Công văn 1587/TTg-NN phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1587/TTg-NN phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1587/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành23/10/2007
        Ngày hiệu lực23/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1587/TTg-NN phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1587/TTg-NN phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng

              • 23/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực