Công văn 1587/VP-TH

Công văn 1587/VP-TH về đề xuất sự kiện nổi bật Ngành Tư pháp do Văn phòng Bộ Tư pháp ban hành năm 2016

Nội dung toàn văn Công văn 1587/VP-TH về đề xuất sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp 2016


BỘ TƯ PHÁP
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1587/VP-TH
V/v đề xuất sự kiện nổi bật năm 2016 của Ngành Tư pháp

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Điều 8 Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2196/QĐ-BTP ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Văn phòng Bộ Tư pháp đề nghị:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp đề xuất sự kiện nổi bật năm 2016 của Ngành Tư pháp (theo Phiếu đề xuất gửi kèm).

2. Mỗi đơn vị đề xuất không quá 05 sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp đang diễn ra hoặc đã kết thúc từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016; nội dung đề xuất đối với từng sự kiện nổi bật được trình bày không quá 300 từ.

Đề xuất của cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Bộ Tư pháp, đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ hộp thư: [email protected] trước ngày 15/11/2016. Đối với các sự kiện diễn ra sau ngày 15/11, các đơn vị kịp thời cập nhập và gửi đề xuất về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Hội đồng bình xét xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để đề xuất);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để báo cáo);
- Các Thành viên Hội đồng bình xét sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp (để biết);
- Cục CNTT (để đăng lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Đỗ Đức Hiển

 

Tên cơ quan, đơn vị đề xuất
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT
SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2016 CỦA NGÀNH TƯ PHÁP

(Kèm theo Công văn số 1587/VP-TH ngày 26/10/2016 của Văn phòng Bộ Tư pháp)

STT

(Xếp theo thứ tự ưu tiên về mức độ quan trọng, tối đa không quá 05 sự kiện)

Tên sự kiện

(Bắt buộc)

Nội dung của sự kiện

(Bắt buộc và không quá 300 từ)

Đánh giá việc đạt được các tiêu chí bình xét

(Theo Điều 3 Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp)

Nội dung khác

(Nếu cần thiết)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

......, ngày...tháng...năm 2016

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Thuộc tính Công văn 1587/VP-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1587/VP-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2016
Ngày hiệu lực26/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1587/VP-TH

Lược đồ Công văn 1587/VP-TH về đề xuất sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1587/VP-TH về đề xuất sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1587/VP-TH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐỗ Đức Hiển
        Ngày ban hành26/10/2016
        Ngày hiệu lực26/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1587/VP-TH về đề xuất sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1587/VP-TH về đề xuất sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp 2016

             • 26/10/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/10/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực