Công văn 1589/TCT-CS

Công văn 1589/TCT-CS về thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1589/TCT-CS thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1589/TCT-CS
V/v thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Trả lời công văn số 261/CT-THNVDT ngày 21/3/2011 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại các khoản 3, 4 Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định:

“3. Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 trở về sau thì giá đất áp dụng để xác định nghĩa vụ tài chính là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu cơ quan chức năng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì người nộp hồ sơ thực hiện quyền khiếu nại đối với hành vi hành chính gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ; công chức, viên chức có hành vi gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì phải bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 175 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP); nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của người nộp hồ sơ được xác định tại thời điểm đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Căn cứ vào Sổ tiếp nhận hồ sơ hoặc giấy biên nhận về tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về thời điểm người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này và chuyển cho cơ quan thuế để làm căn cứ các khoản thu nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.”

Căn cứ vào các quy định trên thì trường hợp Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên hỏi đã được quy định rõ.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên căn cứ các quy định và tình hình thực tế của địa phương để hướng dẫn thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS; Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-BTC; Vụ PC-TCT (2);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1589/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1589/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2011
Ngày hiệu lực11/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1589/TCT-CS thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1589/TCT-CS thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1589/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành11/05/2011
        Ngày hiệu lực11/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1589/TCT-CS thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1589/TCT-CS thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính

           • 11/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực