Công văn 159/UBND-TH

Công văn 159/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 90/2017/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 159/UBND-TH 2018 đính chính Quyết định 90/2017/QĐ-UBND An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang

An Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND

Do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản, nên tại phần căn cứ pháp lý thứ mười Quyết định ghi: “Căn cứ Luật Giáo dục chuyên nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014”.

Nay Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính lại: “Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014”./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 159/UBND-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu159/UBND-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2018
Ngày hiệu lực31/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 159/UBND-TH

Lược đồ Công văn 159/UBND-TH 2018 đính chính Quyết định 90/2017/QĐ-UBND An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 159/UBND-TH 2018 đính chính Quyết định 90/2017/QĐ-UBND An Giang
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu159/UBND-TH
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành31/01/2018
       Ngày hiệu lực31/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 159/UBND-TH 2018 đính chính Quyết định 90/2017/QĐ-UBND An Giang

            Lịch sử hiệu lực Công văn 159/UBND-TH 2018 đính chính Quyết định 90/2017/QĐ-UBND An Giang

            • 31/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực