Công văn 1590/UBND-KTN

Công văn 1590/UBND-KTN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1590/UBND-KTN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1590/UBND-KTN
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010

Sơn La, ngày 19 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động và các thông tư hướng dẫn Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 467/SXD-QLHĐXD ngày 07/7/2010 về việc tham mưu đề xuất hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010;
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG:

Đối với dự toán xây dựng công trình đã được lập theo đơn giá ban hành kèm theo:

- Công văn số 2891/UBND-KTN ngày 22/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình. Phần Xây dựng tính nhân công nhóm I; có hệ số khu vực 0,5.

- Công văn số 2892/UBND-KTN ngày 22/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình. Phần Khảo sát, tính nhân công nhóm II; có hệ số khu vực 0,5.

- Công văn số 2893/UBND-KTN ngày 22/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình. Phần Lắp đặt, tính nhân công nhóm II, hệ số khu vực 0,5.

1. Chi phí nhân công trong ba tập đơn giá công bố trên được lập ở mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì hệ số điều chỉnh nhân công bằng mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) chia cho mức lương tối thiểu đã tính trong đơn giá công bố (350.000 đồng/tháng) được công bố kèm theo trong bảng của hướng dẫn này.

2. Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng xác định trên cơ sở đơn giá ban hành kèm theo Công văn số 2890/2007/UBND-KTN ngày 22/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tính mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng; đơn giá nhiên liệu; năng lượng chưa bao gồm thuế VAT (xăng A92 = 8.854 đồng/lít; dầu ma dút = 6.690 đồng/lít; dầu điezel = 6.982 đồng/lít; điện 890 đồng/kWh) nay:

* Chi phí máy thi công được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng (Thành phố Sơn La: 690.000 đồng/tháng; Các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La: 650.000 đồng/tháng) đơn giá nhiên liệu: năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009 chưa bao gồm thuế VAT, (xăng A92 = 11.000 đồng/lít; dầu ma dút = 6.690 đồng/lít; dầu điezen = 10.667 đồng/lít; điện = 1.006 đồng/kWh). Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công được xác định bằng phương pháp tính bình quân gia quyền của chi phí theo nhóm máy (Hệ số = 1,218; Hệ số 1,197; Theo Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006, Thông tư 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng).

* Chi phí điều chỉnh nhân công trong máy theo mức lương tối thiểu mới (Thành phố Sơn La: 810.000 đồng/tháng; Các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La: 730.000 đồng/tháng); Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01/2009, công bố kèm theo trong bảng của hướng dẫn này.

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

Hạng mục chi phí

Vùng III

Vùng IV

Thành phố Sơn La (810.000 đồng/tháng)

Các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Sơn La (730.000 đồng/tháng)

Chi phí nhân công

KĐCNC = 2,314

KĐCNC = 2,086

Chi phí máy thi công

KĐCMTC = 1,218 x 1,1

KĐCMTC = 1,197 x 1,08

3. Đối với khu vực 0,7 tính chênh lệch chi phí nhân công theo Hướng dẫn số 584B/HD-XD ngày 15/8/2007 của Sở Xây dựng Sơn La. Các khoản mục chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công theo các quy định hiện hành.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hướng dẫn này để các Chủ đầu tư, người quyết định đầu tư, các bên tham gia ký kết hợp đồng xây dựng các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng tham khảo điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, dự toán, giá hợp đồng, giá gói thầu từ ngày 01/01/2010 theo nội dung mục 1; mục 4 của Công văn số: 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh về Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (thông qua Sở Xây dựng) bằng văn bản để kịp thời xử lý, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTN, Văn, 50 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1590/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1590/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2010
Ngày hiệu lực19/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1590/UBND-KTN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1590/UBND-KTN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1590/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Chí Thức
        Ngày ban hành19/07/2010
        Ngày hiệu lực19/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1590/UBND-KTN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1590/UBND-KTN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         • 19/07/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/07/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực