Công văn 15937/BTC-CST

Công văn 15937/BTC-CST hướng dẫn về mua sắm, miễn thuế đối với dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15937/BTC-CST hướng dẫn mua sắm miễn thuế đối với dự án xây dựng


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15937/BTC-CST
V/v hướng dẫn về mua sắm, miễn thuế đối với dự án xây dựng Trường ĐH Việt Đức và Trường ĐH Khoa học và CN Hà Nội

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại công văn số 7879/VPCP-KGVX ngày 5/10/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Bộ Tài chính hướng dẫn về việc mua sắm, miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị, học liệu phục vụ đào tạo; về thuế thu nhập cá nhân của cán bộ quản lý, giảng viên người nước ngoài làm việc tại Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội như sau:

1. Về thuế thu nhập cá nhân của cán bộ quản lý, giảng viên người nước ngoài làm việc tại Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội:

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 814/TTg-KTTH ngày 21/6/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 12377/BTC-TCT ngày 13/9/2012 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cán bộ quản lý, giảng viên là người nước ngoài tại Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (công văn số 12377/BTC-TCT kèm theo).

2. Về việc mua sắm trang thiết bị, học liệu phục vụ đào tạo:

Hiệp định tài trợ số 4786-VN ký ngày 13/8/2010 giữa Việt Nam và IDA (thuộc WB) cho Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức quy định tất cả các hàng hóa và công trình xây dựng cơ bản được mua sắm theo hướng dẫn mua sắm đấu thầu của WB, tất cả các dịch vụ tư vấn cần thiết cho Dự án được mua sắm theo Hướng dẫn tuyển chọn tư vấn của WB.

Hiệp định vay số 2750/2751-VIE(SF) ký ngày 10/11/2011 giữa Việt Nam và ADB cho Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội quy định mọi hàng hóa, công trình xây dựng cơ bản và dịch vụ tư vấn trong Dự án được mua sắm theo Hướng dẫn của ADB về mua sắm đấu thầu và Hướng dẫn của ADB về tuyển chọn tư vấn.

Như vậy, việc mua sắm, trang thiết bị, học liệu phục vụ đào tạo trong 2 dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội phải tuân thủ quy định tương ứng của 2 nhà tài trợ WB và ADB.

3. Về miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị, học liệu phục vụ đào tạo:

Chính sách thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Theo hướng dẫn tại Thông tư số 123/2007/TT-BTC thì chính sách thuế đối với dự án ODA vay thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

- Theo quy định của Nghị định 87/2010/NĐ-CP chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với các dự án trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo như sau:

+ Khoản 9 Điều 12 Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định: “9. Miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu theo danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo, văn hóa, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn.

Các dự án có hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế lần đầu quy định tại khoản này thì không được miễn thuế theo quy định tại các khoản khác Điều này.”

+ Điểm 32 Mục V phần B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định: “32. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các cơ sở giáo dục, đào tạo; đầu tư xây dựng trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo dân lập, tư thục ở các bậc học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, giáo dục đại học” thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư. Theo đó, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực này được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại khoản 6 và khoản 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP, cụ thể là:

“6. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn được ưa đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d) Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;

đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

8. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ.”

- Hồ sơ, thủ tục miễn thuế được hướng dẫn tại Điều 102, Điều 103 và Điều 104 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính nêu trên.

Bộ Tài chính xin thông báo để quý Bộ được biết, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- TCT, TCHQ;
- Cục QLN;
- Vụ PC, Vụ HCSN;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15937/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15937/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2012
Ngày hiệu lực16/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 15937/BTC-CST hướng dẫn mua sắm miễn thuế đối với dự án xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15937/BTC-CST hướng dẫn mua sắm miễn thuế đối với dự án xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15937/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành16/11/2012
        Ngày hiệu lực16/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 15937/BTC-CST hướng dẫn mua sắm miễn thuế đối với dự án xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 15937/BTC-CST hướng dẫn mua sắm miễn thuế đối với dự án xây dựng

           • 16/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực