Công văn 1594/STNMT-CCQLĐĐ

Công văn 1594/STNMT-CCQLĐĐ năm 2015 về việc không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, thất lạc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Công văn 1594/STNMT-CCQLĐĐ 2015 không sử dụng phôi GCN quyền sử dụng đất bị mất thất lạc Khánh Hoà


UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
M
ÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1594/STNMT-CCQLĐĐ
V/v không sử dụng các phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, thất lạc

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;
- Công an tỉnh Khánh Hòa;
- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa nhận được các văn bản thông báo số phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thất lạc trong quá trình quản lý sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2007 đến năm 2014, đến nay vẫn chưa tìm lại được và số phôi Giấy chứng nhận do Tổng cục Quản lý đất đai làm thất lạc (theo Văn bản số 504/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 13/4/2015, về việc không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thất lạc), số seri phôi Giấy chứng nhận bị thất lạc, cụ thể như sau:

1. Số phôi Giấy chứng nhận sử dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

- Các phôi bị thất lạc trên địa bàn thành phố Nha Trang:

91 phôi - liên màu đỏ (có 02 liên: màu đỏ và màu trắng), số Seri: từ AG 172010 đến AG 172100 bị thất lạc trong quá trình sắp xếp lại trụ sở làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang. Đây là số phôi bị mất năm 2007, hiện phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang còn lưu giữ liên màu trắng của số phôi trên.

- Các phôi bị thất lạc trên địa bàn huyện Vạn Ninh:

+ 01 phôi (Số Seri: BU 822952) do Xí nghiệp đo đạc bản đồ nông nghiệp 1 làm thất lạc trong quá trình vận chuyển phôi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh (theo nội dung Văn bản số 45/CV-ĐĐI ngày 30/5/2014 của Xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp 1).

+ 31 phôi do Công ty Cổ phần Công nghệ tin học và trắc địa bản đồ Bình Minh sử dụng, bị thất lạc trong quá trình vận chuyển và trong vụ cháy trụ sở làm việc của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh (theo Báo cáo số 48/BC-TNMT ngày 31/3/2015 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh) gồm:

STT

SỐ SERI

STT

S SERI

TỪ

ĐN

SỐ LƯỢNG

TỪ

ĐN

SỐ LƯỢNG

1

BL

270028

 

1

13

BQ

887285

 

1

2

BL

562854

 

1

14

BQ

887290

 

1

3

BN

192732

 

1

15

BQ

887295

 

1

4

BN

351757

 

1

16

BQ

887409

887411

3

5

BQ

810553

810554

2

17

BQ

887414

887417

4

6

BQ

833450

 

1

18

BQ

887431

887432

2

7

BQ

863002

 

1

19

BQ

887607

 

1

8

BQ

863071

 

1

20

BQ

887609

 

1

9

BQ

863078

 

1

21

BQ

887611

887612

2

10

BQ

863170

 

1

22

BQ

887614

 

1

11

BQ

863396

 

1

23

BQ

887678

 

1

12

BQ

863986

 

1

 

 

 

 

 

2. Số phôi thất lạc trong quá trình vận chuyển từ nơi phát hành về một số địa phương theo Văn bản số 504/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 13/4/2015 của Tổng cục Quản lý đất đai, có số seri như sau:

+ 1000 phôi: Từ số BY 893001 - BY 894000.

+ 1000 phôi: Từ số BY 823001 - BY 824000.

+ 1000 phôi: Từ số BY 811001 - BY 812000.

Để phòng ngừa việc sử dụng các phôi Giấy chứng nhận đã bị thất lạc làm Giấy chứng nhận giả, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện những nội dung sau:

- Trung tâm công báo tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường: thông báo nội dung này trên các trang thông tin điện tử để các đơn vị, cá nhân có liên quan không được sử dụng, xác nhận các nội dung liên quan đến các phôi Giấy chứng nhận có số seri nêu trên và báo ngay cho cơ quan Công an địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường nếu phát hiện phôi Giấy chứng nhận có số Seri nêu trên.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã không thực hiện công chứng (đối với các xã chưa chuyển giao hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức công chứng), chứng thực các nội dung liên quan đến các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số Seri nêu trên.

- Sở Tư pháp chỉ đạo các phòng Tư pháp, các Văn phòng Công chứng, chứng thực không thực hiện công chứng, chứng thực các nội dung liên quan đến các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số Seri nêu trên.

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo các Chi nhánh rà soát lại việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương, không được sử dụng và xác nhận chỉnh lý đối với các phôi Giấy chứng nhận có số seri nêu trên.

Trường hợp nếu phát hiện phôi Giấy chứng nhận có số Seri nêu trên, đề nghị các tổ chức, cá nhân báo ngay cho cơ quan Công an địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa thông báo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Quản lý đất đai (b/c);
- UBND tỉnh Khánh Hòa (b/c);
- Các cơ quan công chứng trên địa bàn tỉnh KH;
- Lưu: VT, CCQLĐĐ-NV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Thiềng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1594/STNMT-CCQLĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1594/STNMT-CCQLĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực15/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1594/STNMT-CCQLĐĐ 2015 không sử dụng phôi GCN quyền sử dụng đất bị mất thất lạc Khánh Hoà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1594/STNMT-CCQLĐĐ 2015 không sử dụng phôi GCN quyền sử dụng đất bị mất thất lạc Khánh Hoà
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1594/STNMT-CCQLĐĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýVũ Xuân Thiềng
        Ngày ban hành15/07/2015
        Ngày hiệu lực15/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1594/STNMT-CCQLĐĐ 2015 không sử dụng phôi GCN quyền sử dụng đất bị mất thất lạc Khánh Hoà

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1594/STNMT-CCQLĐĐ 2015 không sử dụng phôi GCN quyền sử dụng đất bị mất thất lạc Khánh Hoà

             • 15/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực