Công văn 1594/VPCP-ĐMDN

Công văn 1594/VPCP-ĐMDN vận dụng chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1594/VPCP-ĐMDN vận dụng chính sách lao động dôi dư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1594/VPCP-ĐMDN
V/v vận dụng chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (công văn số 3593/UBND-KTTH ngày 09 tháng 11 năm 2011), ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 4432/LĐTBXH-LĐTL ngày 13 tháng 12 năm 2011) và Bộ Tài chính (công văn số 325/BTC-TCDN ngày 10 tháng 01 năm 2012) về việc áp dụng chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp, chuyển đổi công ty nhà nước là các nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai được thực hiện sau ngày 30 tháng 6 năm 2010, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý vận dụng quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu để giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, bao gồm cả các nông, lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai theo Phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có phát sinh lao động dôi dư nhưng chưa được giải quyết lần nào.

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, các Bộ: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, các Vụ: ĐP, KTTH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1594/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1594/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2012
Ngày hiệu lực14/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1594/VPCP-ĐMDN vận dụng chính sách lao động dôi dư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1594/VPCP-ĐMDN vận dụng chính sách lao động dôi dư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1594/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành14/03/2012
        Ngày hiệu lực14/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1594/VPCP-ĐMDN vận dụng chính sách lao động dôi dư

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1594/VPCP-ĐMDN vận dụng chính sách lao động dôi dư

             • 14/03/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/03/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực