Công văn 15963/BTC-CST

Công văn 15963/BTC-CST hướng dẫn thủ tục ưu đãi miễn thuế xuất khẩu theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15963/BTC-CST hướng dẫn thủ tục ưu đãi miễn thuế xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15963/BTC-CST
V/v hướng dẫn thủ tục ưu đãi miễn thuế xuất khẩu theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ngọc Thiên

Trả lời công văn số 04/11/CV/NT ngày 01/7/2011 của Công ty TNHH Ngọc Thiên đề nghị hướng dẫn thủ tục ưu đãi miễn thuế xuất khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 04/2009/NĐ-CP);

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại công văn số 3637/BTNMT-TCMT ngày 30/9/2011), ý kiến của Bộ Công Thương (tại công văn số 9209/BCT-CNNg ngày 4/10/2011) và hồ sơ gửi kèm công văn số 04/11/CV/NT ngày 01/7/2011 của Công ty TNHH Ngọc Thiên thì:

1. Mặt hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” được sản xuất từ nguyên liệu là bản cực chì phế liệu của ắc quy hỏng từ dự án “Xưởng xử lý ắc quy hỏng và tái chế nhựa, kim loại màu” của Công ty TNHH Ngọc Thiên thuộc “Các sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải” quy định tại khoản 2, Phần C, Danh mục các sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP. Theo đó, Công ty được miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP.

2. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế: Thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 11 và Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó: “Giấy tờ khác chứng minh hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế” nêu tại điểm c.4.2, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC phải có luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc tài liệu thiết kế kỹ thuật của dự án, trong đó có nêu công suất hoặc công suất thiết kế của “Xưởng xử lý ắc quy hỏng và tái chế nhựa, kim loại màu”: Xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao; văn bản cam kết của Công ty về tính chính xác và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mặt hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” xuất khẩu của Công ty được sản xuất từ nguyên liệu là bản cực chì phế liệu của ắc quy hỏng từ dự án “Xưởng xử lý ắc quy hỏng và tái chế nhựa, kim loại màu” của Công ty: 01 bản chính.

3. Cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ hải quan của Công ty để làm thủ tục hải quan, kiểm tra thuế và thực hiện miễn thuế xuất khẩu “chì thỏi chưa tinh luyện” theo quy định, đảm bảo phù hợp với công suất hoặc công suất thiết kế của “Xưởng xử lý ắc quy hỏng và tái chế nhựa, kim loại màu” của Công ty. Không miễn thuế xuất khẩu đối với “chì thỏi chưa tinh luyện” không phù hợp (vượt quá) công suất, công suất thiết kế của “Xưởng xử lý ắc quy hỏng và tái chế nhựa, kim loại màu” của Công ty, hoặc được sản xuất từ quặng hay mua từ cơ sở khác để xuất khẩu, không thuộc sản phẩm quy định tại khoản 2, Phần C, Danh mục các sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP.

4. Đối với các lô hàng Công ty đã xuất khẩu và nộp thuế xuất khẩu: Việc miễn thuế xuất khẩu đối với “Các sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải” được thực hiện kể từ ngày Nghị định số 04/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp các lô hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” của Công ty đã xuất khẩu và nộp thuế xuất khẩu mà đáp ứng hồ sơ, thủ tục miễn thuế nêu tại công văn này thì cơ quan hải quan thực hiện bù trừ vào số tiền thuế nợ, số tiền thuế phải nộp lần tiếp theo hoặc hoàn thuế theo quy định, đồng thời gửi văn bản hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Công ty thực hiện tính khoản tiền hoàn thuế nêu tại điểm này vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại công văn số 11138/BTC-TCT ngày 23/8/2010 của Bộ Tài chính về việc hạch toán khoản tiền hoàn thuế xuất, nhập khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Ngọc Thiên được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- TCHQ, TCT, Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (Pxnk).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15963/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15963/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2011
Ngày hiệu lực24/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 15963/BTC-CST hướng dẫn thủ tục ưu đãi miễn thuế xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15963/BTC-CST hướng dẫn thủ tục ưu đãi miễn thuế xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15963/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành24/11/2011
        Ngày hiệu lực24/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 15963/BTC-CST hướng dẫn thủ tục ưu đãi miễn thuế xuất khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 15963/BTC-CST hướng dẫn thủ tục ưu đãi miễn thuế xuất khẩu

         • 24/11/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/11/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực