Công văn 1599/BKHĐT-PC

Công văn 1599/BKHĐT-PC năm 2019 về thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1599/BKHĐT-PC 2019 thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1599/BKHĐT-PC
V/v thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Tại công văn số 1093/VPCP-ĐMDN ngày 01/02/2019, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về việc Doanh nghiệp tư nhân Lạng Sơn đề nghị hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp đã giải thể.

Theo thông tin lưu giữ tại Cơ sở quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì không có Doanh nghiệp tư nhân Lạng Sơn như thông tin phn ánh trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Liên quan đến nội dung kiến nghị được phản ánh trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Trình tự, thủ tục, căn cứ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư và các điều 41, 42, 43 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Căn cứ quy định nêu trên, Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp quy định từ điểm a đến điểm h khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã giải thể trước khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thì sau khi chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định nêu trên, việc thanh lý dự án thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Theo đó, “trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi quý Cơ quan tng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1599/BKHĐT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1599/BKHĐT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2019
Ngày hiệu lực14/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1599/BKHĐT-PC 2019 thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1599/BKHĐT-PC 2019 thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1599/BKHĐT-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýTống Quốc Đạt
        Ngày ban hành14/03/2019
        Ngày hiệu lực14/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1599/BKHĐT-PC 2019 thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1599/BKHĐT-PC 2019 thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

            • 14/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực