Công văn 16/KL-THTK

Công văn số 16/KL-THTK về việc báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007 do Cục Kiểm lâm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16/KL-THTK báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 16/KL-THTK
V/v báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

Căn cứ Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao cho lực lượng Kiểm lâm tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong toàn quốc.

Căn cứ Quyết định số 78/2002/QĐ/BNN-KL ngày 28/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng Kiểm lâm”;

Để tổng hợp số liệu hiện trạng rừng báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Chi cục Kiểm lâm báo cáo về Cục số liệu và bản đồ hiện trạng rừng năm 2007 như sau:

1. Đối với các địa phương chưa xây dựng và cập nhật xong cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp tới lô trạng thái thì sử dụng phần mềm thống kê rừng (trong CD gửi kèm) để nạp số liệu cấp xã và tổng hợp báo cáo theo hệ thống mẫu biểu đính kèm theo văn bản này.

2. Các địa phương đã xây dựng và cập nhật xong cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp thì báo cáo theo kết quả của cấp tỉnh được in ra từ phần mềm máy tính DBR v6.5 (trong CD gửi kèm), đồng thời gửi về Cục Kiểm lâm đĩa CD chứa số liệu, bản đồ hiện trạng rừng đã số hóa và cập nhật năm 2007 của địa phương.

3. Các báo cáo gửi về Cục phải có xác nhận của UBND cấp tỉnh.

4. Thời hạn gửi báo cáo về Cục trước ngày 28/02/2008.

Yêu cầu ông Chi cục trưởng tổ chức thực hiện ngay và gửi báo cáo đúng thời hạn.

 


Nơi nhận:
- Nt;
- Lưu VT, TH.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16/KL-THTK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16/KL-THTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2008
Ngày hiệu lực07/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 16/KL-THTK báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16/KL-THTK báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16/KL-THTK
        Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành07/01/2008
        Ngày hiệu lực07/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 16/KL-THTK báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007

            Lịch sử hiệu lực Công văn 16/KL-THTK báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2007

            • 07/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực