Công văn 160/TTg-ĐMDN

Công văn 160/TTg-ĐMDN năm 2014 ngành nghề kinh doanh có điều kiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 160/TTg-ĐMDN năm 2014 ngành nghề kinh doanh có điều kiện


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/TTg-ĐMDN
V/v ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10479/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 12 năm 2013) về việc rà soát, tổng hợp, hệ thống các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, địa phương rà soát các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có), tự bỏ các quy định không đúng thẩm quyền; đề xuất bãi bỏ các quy định không còn phù hợp; rà soát bớt các quy định về thủ tục hành chính; công bố công khai ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý.

2. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra và xử lý các văn bản quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành chưa đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kêt quả kiểm tra trong tháng 6 năm 2014.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Luật doanh nghiệp (sửa đổi) trình Chính phủ trong tháng 2 năm 2014 theo hướng bổ sung các quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển đồng bộ Cổng thông tin điện tử các Bộ, cơ quan ngang Bộ để kết nối, trao đổi thông tin liên quan đến quản lý nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện; thực hiện liên thông điện tử một số thủ tục hành chính liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, TLTTg, các Vụ: TH, KTN, KTTH; NC, KGVX, PL, TCCV, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 160/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu160/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực27/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 160/TTg-ĐMDN năm 2014 ngành nghề kinh doanh có điều kiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 160/TTg-ĐMDN năm 2014 ngành nghề kinh doanh có điều kiện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu160/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực27/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 160/TTg-ĐMDN năm 2014 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

             Lịch sử hiệu lực Công văn 160/TTg-ĐMDN năm 2014 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

             • 27/01/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/01/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực