Công văn 1601/QLLĐNN-TTLĐ

Công văn số 1601/QLLĐNN-TTLĐ về việc thủ tục đổi giấy phép cho các Doanh nghiệp xuất khẩu lao động do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1601/QLLĐNN-TTLĐ thủ tục đổi giấy phép cho Doanh nghiệp xuất khẩu lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1601/QLLĐNN-TTLĐ
V/v Thủ tục đổi giấy phép cho các Doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Điều 77 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007 đã quy định: “Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng Giấy phép đó trong thời hạn một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, bổ sung các Điều kiện phù hợp với quy định của Luật này và gửi hồ sơ đổi giấy phép đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.”

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp đang hoạt động xuất khẩu lao động căn cứ trên nhu cầu thực tế và các Điều kiện của doanh nghiệp mình tiến hành thủ tục đổi giấy phép hoạt động trong năm 2007. Hết thời Điểm này, nếu doanh nghiệp vẫn chưa nộp hồ sơ đổi giấy phép sẽ được hiểu là doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các doanh nghiệp này phải chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước và thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 78 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hồ sơ đổi giấy phép gồm:

1) Văn bản đề nghị đổi Giấy phép (theo Phụ lục số 04, Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007);

2) Giấy phép (bản chính) đã được cấp theo Nghị định số 81/NĐ-CP;

3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (có công chứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

4) Báo cáo kết quả hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp năm 2007, bao gồm những nội dung sau: (i) các thị trường khai thác, đưa lao động đi trong năm, (ii) tổng số lao động đã đưa đi trong năm và số lao động đã về nước (trong đó số phải về nước trước hạn), và (iii) hiệu quả kinh tế đạt được trong năm thông qua hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp, thuận lợi và khó khăn,…;

5) Giấy tờ chứng minh đủ Điều kiện về vốn pháp định và cơ cấu vốn do cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

6) Giấy tờ xác nhận việc đóng góp đủ Quỹ Hỗ trợ XKLĐ (Biên bản quyết toán Quỹ Hỗ trợ XKLĐ);

7) Giấy tờ xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp;

8) Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo Điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ Điều kiện tại Khoản 3 Điều 9 của Luật (Trường hợp người lãnh đạo Điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ không phải là Giám đốc doanh nghiệp, mà chỉ là Phó giám đốc hoặc người được giao trách nhiệm thì phải nộp cả Quyết định giao nhiệm vụ);

9) Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (gồm các nội dung: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, nhiệm vụ được giao);

10) Báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài (theo quy định tại Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007).

Trong quá trình hoàn tất hồ sơ, nếu có vướng mắc cần giải đáp đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Phòng Thị trường Lao động (số máy 04-7346246 máy lẻ từ 401 đến 404) để được hướng dẫn.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu VT, TTLĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1601/QLLĐNN-TTLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1601/QLLĐNN-TTLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2007
Ngày hiệu lực31/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1601/QLLĐNN-TTLĐ

Lược đồ Công văn 1601/QLLĐNN-TTLĐ thủ tục đổi giấy phép cho Doanh nghiệp xuất khẩu lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1601/QLLĐNN-TTLĐ thủ tục đổi giấy phép cho Doanh nghiệp xuất khẩu lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1601/QLLĐNN-TTLĐ
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý lao động ngoài nước
        Người kýHoàng Kim Ngọc
        Ngày ban hành31/10/2007
        Ngày hiệu lực31/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1601/QLLĐNN-TTLĐ thủ tục đổi giấy phép cho Doanh nghiệp xuất khẩu lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1601/QLLĐNN-TTLĐ thủ tục đổi giấy phép cho Doanh nghiệp xuất khẩu lao động

           • 31/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực