Công văn 16049/QLD-ĐK

Công văn 16049/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16049/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không phải cấp phép


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16049/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- TP. ĐKT. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK(Ch).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số: 16049/QLD-ĐK ngày 11/10/2017 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Fusidic 2%

VD-21346-14

12/08/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Fusidic acid

EP 7.3

OJSC - Biosintez - Penza, Russia.

Druzhby, Penza, Penza Oblast, Russian Federation

Russia

2

Kegefa-F

VD-21347-14

12/08/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Ketaconazole

DĐVN IV

Aarti Drugs Limited

Plot No. E-21, MIDC, Tarapur, Tal.&Dist. Palghar-401506

India

3

Kegefa-F

VD-21347-14

12/08/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Neomycin Sulfate

DĐVN IV

Sichuan Long March Pharmaceutical Co, Ltd

448 Changqing Road, Lehan Sichuan 614000. P.R.China

China

4

Medsolu 16 mg

VD-21348-14

12/08/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Methylprednisolone

USP 36

ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.

No.3 Donghai Fourth Avenue Dupiao Medical and Chemical Industry Zone Linhai, Zhejiang, China.

China

5

Medsolu 4 mg

VD-21349-14

12/08/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Methylprednisolone

USP 36

ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.

No.3 Donghai Fourth Avenue Dupiao Medical and Chemical Industry Zone Linhai, Zhejiang, China.

China

6

Vitamin C 250 mg

VD-21350-14

12/08/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Ascorbic Acid

DĐVN IV

DMS Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co.,China

Jiangshan Road Jingjiang City, Jiangsu, 214500 China

China

7

Actadol axtra

VD-21884-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Paracetamol (Acetaminophen)

DĐVN IV

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd China

No.368 Jianshe Street, Hengshui city, Hebei provice, 053000 P.R. China.

China

8

Actadol axtra

VD-21884-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Cafein

DĐVN IV

CSPC INNOVATION Pharmaceutical Co., Ltd

No. 36, Fuqiang West Road, Luancheng, Shijiazhuang, Hebei, China

China

9

Adhema

VD-21885-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Ferrous Fumarate

DĐVN IV

American pharmaceutical & health products Inc. USA.

4025 Griffin Trail way, Cumming, GA 30041 - USA.

USA

10

Adhema

VD-21885-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Folic acid

DĐVN IV

DSM Afflitates & Authorized distributors - Switzerland.

Bahnhofstrasse 28, Paradcplatz 8001 Zurich - Switzerland.

Switzerland

11

Mỡ xoa bóp Hồng linh cốt

VD-21886-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Methyl Salicylate

DĐVN IV

Novacyl SAS

Novacyl asia pacific limited Unit 16B, 169 Electric road north point

Hongkong - China

12

Mỡ xoa bóp Hồng linh cốt

VD-21886-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Menthol

DĐVN IV

Sharp Mint Limited

C-15, S.M.A. Cooperative industrial estate, Delhi 110033

India

13

Mỡ xoa bóp Hồng linh cốt

VD-21886-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Camphor

DĐVN IV

Suzho youhe science and technology CO., Ltd.

Dongsha industry park, leyu town, Zhangjiang, China.

China

14

Tithigelron

VD-21887-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Clotrimazole

DĐVN IV

Jintan Zhongzing pharmaceutical and chemical Co., Ltd. - China.

No. 12 HouYang Chemical Park, Jincheng towns, Jintan, Jiangsu, China.

China

15

Tithigelron

VD-21887-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Gentamicin Sulfate

DĐVN IV

Yantai Justaware Pharmaceutical., Ltd - China

No. 1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai, China.

China

16

Tithigelron

VD-21887-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Betamethasone Dipropionate

DĐVN IV

ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.

No.1 Xianyao Road, Xianju, Taizhou, Zhejiang, China.

China

17

Quanpanto

VD-22208-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Pantoprazole sodium sesquihydrale

USP 36

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38, Andhra Prasesh, India.

India

18

Reduflu - Extra

VD-22209-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Paracetamol (Acetaminophen)

DĐVN IV

Hebei jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd China

No.368 Jianshe Street, Hengshui city, Hebei provice, 053000 P.R. China.

China

19

Reduflu - Extra

VD-22209-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Dextromethorphan Hydrobromide

USP 35

Wockhardt Limited - India

Plot No, 138, GIDC Estate, Ankleshwar 393002, Dist, Bharuch, Gujarat

India

20

Reduflu - Extra

VD-22209-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Phenylephrin Hydrochloride

BP 2013

Unichem Laboratories Ltd., India

Prabhat Estate, Off S.V.Road, Jogeshwari (West), Mumbai - 400 102, India

India

21

Clorpheniramin maleat

VD-22993-15

09/09/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Clorpheniramin maleat

DĐVN IV

SUPRIYA LIFESCIENCE Co., Ltd.

207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon, Mumbai - 4000 063. Maharashtra, India.

India

22

Gluphakaps 850 mg

VD-22995-15

09/09/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Metformin hydrochloride

DĐVN IV

ABHILASH CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS PVT LTD

34/6A, Nayakkanpatti Village, Madurai North Taluk, Madurai 625 301, India.

India

23

Qbipharin

VD-22996-15

09/09/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Alverine citrate

DĐVN IV

Shanghai Holdenchem Co., Ltd. China

Street 11G, Building B, Changshou, Road 1118, Yueda Int'l plaza, Putuo District. Shanghai. China

China

24

Qbipharin

VD-22996-15

09/09/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Alverine citrate

EP7

Yancheng ChemHome Chemical CO., Ltd

No.90 Kaifangstreet yancheng jiangsu

China

25

Quafa-Azi 250mg

VD-22997-15

09/09/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Azithromycin Dihydrate

DĐVN IV

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd- China

No.6 Wei Wu Road, Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone, Zhejiang, China

China

26

Quafa-Azi 500 mg

VD-22998-15

09/09/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Azithromycin Dihydrate

DĐVN IV

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd- China

No.6 Wei Wu Road, Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone, Zhejiang, China

China

27

Povidon iod 10%

VD-23647-15

17/12/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidone iodine

USP 35

BASF- The Chemical company

BASF Corporation 8404 River Road Geismar, LA 70734

Germany

28

Povidon iod 10%

VD-23647-15

17/12/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Povidone iodine

USP 35

Shanghai Yuking Water Soluble Material Tech Co., Ltd.

4F, 13B, No.600, South Xinyuan Rd., 201306, Shanghai, China.

China

29

Dầu Khuynh diệp Phong nha

VD-24842-16

15/07/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Eucalyptol

USP 35

Tienyuan chemical (PTE) Ltd

No, 18 Chin Bee Road, Jurong Town, Singapore

Singapore

30

Fluopas

VD-24843-16

15/07/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Fluocinolone acetonide

EP 7.0

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., LTD

No. 19, Xinye 9th Street, West Area of Tianjin Economic - Technological Development Area, Tianjin, 300462, China

China

31

Tetracyclin 1%

VD-24846-16

15/07/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Tetracycline hydrochloride

EP 8.0

Ningxia Qiyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 1 Qiyuan Street, Wangyuan Industrial Area, Yinchuan, Ningxia, China.

China

32

Aspirin 81

VD-25257-16

05/09/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Aspirin (Acetylsalicylic acid)

DĐVN IV

Novacyl limited. Thailand

321 Bangpoo Industrial Eslate. Praeksa, Muang, Sumatprakarn 102810, Thailand.

Thailand

33

Binystar

VD-25258-16

05/09/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Nystatin

DĐVN IV

VUAB Pharma a.s Czech.

Vltavska 53, 252 63 Roztoky - Czech Republic.

Czech Republic.

34

Esomeptab 40 mg

VD-25259-16

05/09/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Esomeprazole magnesium dhydrale

EP 8.2

EVEREST ORGANICS LIMITED

1 st Floor, Lakeview Plaza, Plot No. 127& 128, Amar Co -Op. Society, Near Durgamcheruvu, Opp: Madhapur Police Station Road, Hyderabad - 500 033.A.P., INDIA.

India

35

Gentamicin 0,3%

VD-25763-16

15/11/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Gentamicin sulfate

DĐVN IV

Yantai Justaware Pharmaceutical., Ltd - China

No. 1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai, China.

China

36

Glutoz

VD-25764-16

15/11/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Ascorbic Acid

DĐVN IV

CSPC Weisheng Pharmaceutical Co.,LTD China

No.236 Huanghe Street High -Tech Industrial Development Zone, Shijiazhuang City, Hebei Province China

China

37

Vitamin B1 100 mg

VD-25765-16

15/11/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Thiamine hydroclorid (Vitamin B1)

DĐVN IV

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co. Ltd., China

Le' Anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China

China

38

Vitamin B6 100 mg

VD-25766-16

15/11/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6)

DĐVN IV

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co. Ltd., China

Le' Anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China

China

39

Vitamin C 100 mg

VD-25767-16

15/11/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Ascorbic Acid

BP 2013

DMS Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co.,China

Jingjiang City, Jiangsu, 214500 China

China

40

Vitamin C 500 mg

VD-25768-16

15/11/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Ascorbic Acid

BP 2013

DMS Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu)

Jiangshan Road Jingjiang City, Jiangsu, 214500

China

41

Erythromycin 500mg

VD-26240-17

06/02/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Erythromycin Stearate

DĐVN IV

Linaria Chemicals

8/6 Cathay House. 1st Floor, North Sathorn Road, Silom. Bangrak, Bangkok

Thailand

42

Omefort 20

VD-26241-17

06/02/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Omeprazole Pellets 8.5%

TC NSX

Metrochem API Priate Limited- India

Flat No. 302, Bhanu Enclave, Sunder Nagar, Erragadda, Hyderabad - 500 038.T.S, India

India

43

Omefort 40

VD-26242-17

06/02/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Omeprazole Pellets 8.5%

TC NSX

Metrochem API Priate Limited- India

Flat No. 302, Bhanu Enclave, Sunder Nagar, Erragadda, Hyderabad - 500 038.T.S, India

India

44

Prednison 5 mg

VD-26243-17

06/02/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Prednisone

USP 39

ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.

No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China.

China

45

Acyclovir 3%

VD-27017-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Aciclovir

DĐVN IV

Zhejang Charioteer Pharmaceutical Co.,Ltd. China

Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejang Province, 317321, P.R. China.

China

46

Acyclovir 5%

VD-27018-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Aciclovir

DĐVN IV

Zhejang Charioteer Pharmaceutical Co.,Ltd. China

Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejang Province, 317321, P.R. China.

China

47

Paracetamol 500 mg

VD-27019-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Paracetamol (Acetaminophen)

USP 35

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd China

No.368 Jianshe Street, Heneshui city, Hebei provice. 053000 P.R. China.

China

48

Qbisalic

VD-27020-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Betamethasone Dipropionate

USP 38

ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.

No.1 Xianyao Road. Xianju, Taizhou, Zhejiang, China.

China

49

Qbitriam

VD-27021-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Triamcinolone acctonide

USP 38

ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.

No.1 Xianyao Road. Xianju, Taizhou, Zhejiang, China.

China

50

Vitamin C 500 mg

VD-27022-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Ascorbic Acid

BP 2013

DMS Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co.,China

Jiangshan Road Jingjiang City, Jiangsu, 214500 China

China

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16049/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16049/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực11/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16049/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 16049/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không phải cấp phép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16049/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không phải cấp phép
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16049/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Minh Hùng
        Ngày ban hành11/10/2017
        Ngày hiệu lực11/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 16049/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không phải cấp phép

             Lịch sử hiệu lực Công văn 16049/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không phải cấp phép

             • 11/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực