Công văn 1605/UBND-NLN

Công văn 1605/UBND-NLN năm 2014 tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1605/UBND-NLN 2014 tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1605/UBND-NLN
V/v tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Căn cứ Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ;

Thực hiện văn bản số 1895/BNN-TCLN ngày 13/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ,

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động phối hợp với các ngành liên quan:

- Tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các cơ sở chế biến gỗ có hành vi kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc kinh doanh dưới danh nghĩa doanh nghiệp khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức rà soát các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn, đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của Nhà nước; thu hồi, hoặc lập hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có vi phạm về địa điểm chế biến gỗ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của nhà nước.

- Không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh không đúng quy hoạch, không có nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Kiểm tra, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp và cơ sở chế biến gỗ không hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/7/2014.

- Không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chế biến gỗ không đúng quy hoạch, không có nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên: (thực hiện);
- TT Tỉnh ủy;
(Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh;
(Báo cáo)
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP và các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng KTCNLN;
- Lưu VT, CV NLN (Hòa 20).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

 

 

 

Thuộc tính Công văn 1605/UBND-NLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1605/UBND-NLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2014
Ngày hiệu lực01/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1605/UBND-NLN

Lược đồ Công văn 1605/UBND-NLN 2014 tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1605/UBND-NLN 2014 tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ Tuyên Quang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1605/UBND-NLN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Đình Quang
        Ngày ban hành01/07/2014
        Ngày hiệu lực01/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1605/UBND-NLN 2014 tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1605/UBND-NLN 2014 tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ Tuyên Quang

           • 01/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực