Công văn 16050/QLD-ĐK

Công văn 16050/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16050/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cấp phép


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16050/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuc đã có giy đăng ký lưu hành thuc tại Việt Nam được nhập khu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trư
ng (để b/c);
- TP.ĐKT Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Phòng QLKDD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC




Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 16050/QLD-ĐK ngày 11/10/2017 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sn xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Cefatam kid

VD-23824-15

17/12/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Cephalexin monohydrate

BP 2010

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A.

Santa Perpétua de Mogoda, 08130 Barcelona

Spain

2

Ceftristad 1g

VD-24426-16

23/03/2021

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Ceftriaxone sodium

USP 32

Orchid Pharma Limited

Orchid towers, 313, Valluvarkottam High Road, Nungambakkam, Chennai-600 034

India

3

Cephalexin PMP 250

VD-23825-15

17/12/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Cephalexin monohydrate

BP 2010

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A.

Santa Perpétua de Mogoda, 08130 Barcelona

Spain

4

Cephalexin PMP 250

VD-23826-15

17/12/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Cephalexin monohydrate

BP 2010

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A.

Santa Perpétua de Mogoda, 08130 Barcelona

Spain

5

Cephalexin PMP 500

VD-23827-15

17/12/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Cephalexin monohydrate

BP 2010

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A.

Santa Perpétua de Mogoda, 08130 Barcelona

Spain

6

Cephalexin PMP 500

VD-23828-15

17/12/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Cephalexin monohydrate

BP 2010

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A.

Santa Perpétua de Mogoda, 08130 Barcelona

Spain

7

Cephalexin Stada Kid

VD-23205-15

09/09/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Cephalexin monohydrate

BP 2010

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A.

Santa Perpétua de Mogoda, 08130 Barcelona

Spain

8

Cetrimaz

VD-21962-14

08/12/2019

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Ceftriaxone sodium

USP 30

Orchid Pharma Limited

Orchid towers, 313, Valluvarkottam High Road, Nungambakkam, Chennai-600 034

India

9

Crocin kid-100

VD-23207-15

09/09/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Cefixime

USP 34

Orchid Pharma Limited

Orchid towers, 313, Valluvarkottam High Road, Nungambakkam, Chennai-600 034

India

10

Neustam

VD-26422-17

06/02/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Piracetam

EP 7.0

Jiangxi Yuchua Pharmaceutical Co., Ltd.

No 58, ChangxiRoad, Jingdezhen City, Jiangxi Province, China 333000

China

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16050/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16050/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực11/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16050/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 16050/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cấp phép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16050/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cấp phép
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16050/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Minh Hùng
        Ngày ban hành11/10/2017
        Ngày hiệu lực11/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 16050/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cấp phép

             Lịch sử hiệu lực Công văn 16050/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không cấp phép

             • 11/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực