Công văn 16058/BTC-TCT

Công văn 16058/BTC-TCT về chính sách thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16058/BTC-TCT chính sách thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16058/BTC-TCT
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Trả lời công văn số 4181/CV-TC1 ngày 17/08/2010 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng và việc phát hành hoá đơn thu phí môi giới chứng khoán cho khách hàng cá nhân. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Thuế GTGT đối với hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng.

Tại tiết a, b điểm 8 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: cho vay; chiết khấu và tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh; cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật do các tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam cung ứng.

b) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của các sở hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán”.

Tại Khoản 19 Điều 6 Chương I Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định:

“Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán”.

Tại Khoản 3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC có quy định:

“Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Mục II, Phần A; Điểm 1,2 Mục II, Phần B Thông tư này”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng và thu phí không phải là hoạt động kinh doanh chứng khoán. Do đó, công ty chứng khoán phải kê khai, nộp thuế GTGT với mức thuế suất GTGT là 10% đối với phí dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

2. Về việc phát hành hoá đơn thu phí môi giới chứng khoán cho khách hàng cá nhân.

Đối với khách hàng cá nhân đã đăng ký lấy hoá đơn thu phí môi giới chứng khoán và thực hiện đến lấy hoá đơn đúng hạn: hàng tháng Công ty chứng khoán sẽ thực hiện phát hành 01 hoá đơn cho từng khách hàng, kèm theo bảng kê chi tiết các giao dịch về phí môi giới chứng khoán phát sinh trong tháng.

Đối với khách hàng cá nhân không có yêu cầu lấy hoá đơn hoặc đã đăng ký lấy hoá đơn nhưng không đến lấy hoá đơn đúng hạn: Công ty chứng khoán sẽ tập hợp toàn bộ các giao dịch vào 01 bảng kê và xuất hoá 01 hoá đơn tổng để kê khai thuế, không phải lập hoá đơn giao cho từng khách hàng.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP. trực thuộc Trung ương;
- Vụ CST, PC,TCNH, UBCK (BTC);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, TCT(VT, DNL(3b)).Le

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16058/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16058/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2010
Ngày hiệu lực26/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16058/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 16058/BTC-TCT chính sách thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16058/BTC-TCT chính sách thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16058/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành26/11/2010
        Ngày hiệu lực26/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 16058/BTC-TCT chính sách thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 16058/BTC-TCT chính sách thuế giá trị gia tăng

           • 26/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực