Công văn 1606/TCT-HTQT

Công văn 1606/TCT-HTQT năm 2015 hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1606/TCT-HTQT 2015 thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1606/TCT-HTQT
V/v thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của Công ty IFG áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1122/CT-TTHT ngày 28/01/2015 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Interflour Group Pte Ltd (Công ty IFG) áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định) giữa Việt Nam và Singapore. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Văn bản liên quan đến việc áp dụng Hiệp định trong trường hợp này:

Ngày 01/2/2013, Tổng cục Thuế đã có công văn số 453/TCT-HTQT thông báo hiệu lực của Nghị định thư thứ hai điều chỉnh Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore (Nghị định thư thứ hai - gửi kèm công văn này), cụ thể như sau:

“Ngày Nghị định thư có hiệu lực: từ ngày 11/01/2013.

Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: (i) Đối với các khoản thuế: từ ngày 01/01/2014; (ii) Đối với trao đổi thông tin: từ ngày 11/01/2013.

Ngày áp dụng thực hiện tại Singapore: (i) Đối với các khoản thuế: từ ngày 01/01/2015; (ii) Đối với trao đổi thông tin: từ ngày 11/01/2013.”

Theo quy định về hiệu lực của Nghị định thư thứ hai nêu trên thì:

- Hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty IFG thuộc diện áp dụng Nghị định thư thứ hai do Hợp đồng chuyển nhượng vốn được ký kết ngày 05/9/2014, tức là sau khi Nghị định thư thứ hai có hiệu lực áp dụng tại Việt Nam (01/01/2014).

- Công văn số 1308/TCT-HTQT ngày 18/4/2011 của Tổng cục Thuế được ban hành trên cơ sở Hợp đồng chuyển nhượng vốn ký kết ngày 20/8/2010, thuộc diện điều chỉnh của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore (thời điểm Nghị định thư thứ hai điều chỉnh Hiệp định chưa được ký kết và chưa có hiệu lực áp dụng).

2. Quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn tại Nghị định thư thứ hai:

Điều VII, Nghị định thư thứ hai bổ sung khoản 4 về việc dành quyền đánh thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn cho nước nguồn trong một số trường hợp nhất định như sau:

“Đối với Điều 13 (Thu nhập từ Chuyển nhượng tài sản) của Hiệp định:

Khoản 4 sẽ được xóa bỏ và được thay thế như sau:

“4. Thu nhập do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ việc chuyển nhượng các cổ phần, không phải các cổ phần của một công ty niêm yết trên một thị trường chứng khoán được công nhận của một hoặc cả hai Nước ký kết, nhận được nhiều hơn 50% giá trị của công ty trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất động sản nằm tại Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

5. Thu nhập thu được từ việc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào khác với tài sản nêu tại các khoản 1, 2, 3 và 4 sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước nơi đối tượng chuyển nhượng là đối tượng cư trú.”

Do đó, đề nghị Cục thuế căn cứ quy định tại Điều VII, Nghị định thư thứ hai để hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty IFG.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty IFG thực hiện. Yêu cầu Cục thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ CS, PC, HTQT (BTC);
- Vụ
CS, PC, KK (TCT);
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh

 

Thuộc tính Công văn 1606/TCT-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1606/TCT-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2015
Ngày hiệu lực24/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1606/TCT-HTQT 2015 thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1606/TCT-HTQT 2015 thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1606/TCT-HTQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đức Thịnh
        Ngày ban hành24/04/2015
        Ngày hiệu lực24/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1606/TCT-HTQT 2015 thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1606/TCT-HTQT 2015 thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn

           • 24/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực