Công văn 1607/BYT-K2ĐT

Công văn 1607/BYT-K2ĐT thực hiện Thông tư 07/2008/TT-BYT tại địa phương do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1607/BYT-K2ĐT thực hiện Thông tư 07/2008/TT-BYT tại địa phương


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1607/BYT-K2ĐT
Vv. Thực hiện Thông tư 07/2008/TT-BYT tại địa phương

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tiếp theo công văn số 5229/BYT-K2ĐT ngày 28/7/2008 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện thông tư số 07/2008/TT-BYT; Nay Bộ Y tế hướng dẫn các Sở Y tế việc tổ chức đào tạo liên tục cán bộ y tế  ở địa phương gồm những nội dung cụ thể như sau:

I. CƠ SỞ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Ở ĐỊA PHƯƠNG GỒM CÓ:

1. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đã được Bộ Y tế giao nhiệm vụ (theo công văn số 8444/BYT-K2ĐT ngày 9/7/2008). Đây là các cơ  sở đào tạo chuyên nghiệp các loại hình đã được Bộ Y tế quy định  theo điều lệ của trường.

2. Sở Y tế (bao gồm các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Y tế sau khi được thẩm định và cho phép của Bộ Y tế) để tham gia đào tạo liên tục cùng các trường y tế của địa phương nhằm mở rộng khả năng và phạm vi đào tạo liên tục đáp ứng cho nhu cầu của ngành.

- Sở Y tế quản lý chung việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và cấp giấy chứng nhận đào tạo liên tục (chứng chỉ)

- Các đơn vị y tế tuyến tỉnh bao gồm: các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; Trung tâm y tế hệ dự phòng và chuyên ngành; Trung tâm kiểm nghiệm; Chi cục DS-KHHGD, Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm...có đủ điều kiện theo quy định được thẩm định và cho phép của Bộ Y tế.

3. Các đơn vị đào tạo liên tục khác: ở địa phương còn có thể có các đơn vị đào tạo của Trung ương, hoặc Trung tâm đào tạo liên tục cho khu vực, các cơ sở đào tạo này sẽ được giao các nhiệm vụ đào tạo liên tục về một lĩnh vực y tế nào đó theo hướng dẫn riêng của Bộ Y tế.

II. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

1. Ở địa phương:

- Sở Y tế: có cán bộ phụ trách đào tạo liên tục là một Lãnh đạo và một cán bộ.

- Mỗi cơ sở đào tạo liên tục: có 1 cán bộ chuyên trách

(Cán bộ phụ trách đào tạo liên tục làm đầu mối liên hệ phải được đăng ký tên, địa chỉ liên lạc ở Sở Y tế và Bộ Y tế )

2. Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo) có cán bộ phụ trách

- Một lãnh đạo Vụ.

- Một chuyên viên.

III. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Ở TỈNH

1. Sở Y tế quản lý và cấp phôi giấy chứng nhận đào tạo liên tục theo mẫu  và quy định tại Thông tư 07/2008/TT-BYT của Bộ Y tế

2. Bộ Y tế cấp mã cho giấy chứng nhận đào tạo liên tục cho các tỉnh/thành phố ( mỗi sở y tế chỉ có một mã, mang lý hiệu bắt đầu bằng chữ  C)

3. Giấy chứng nhận đào tạo liên tục (phải có 2 chữ ký)

- Một của lãnh đạo cơ sở đào tạo liên tục được giao nhiệm vụ phụ trách đào tạo liên tục ký tên và đóng dấu giấy chứng nhận cho những người hoàn thành khóa học (chỉ những người được giao nhiệm vụ mới có thẩm quyền ký);

- Một của lãnh đạo Sở Y tế phụ trách công tác đào tạo liên tục (ký tên và đóng dấu của Sở Y tế- sau khi đã có chữ ký của đơn vị đào tạo).

4. Quản lý giấy chứng nhận:

- Cán bộ chuyên trách của cơ sở trực tiếp đào tạo ghi đủ các thông tin như trong giấy chứng nhận (có sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận lưu lâu dài- quản lý đến tên người học);

- Cán bộ chuyên trách đào tạo liên tục của Sở Y tế ghi Mã số giấy chứng nhận cấp cho các khóa đào tạo liên tục để  theo dõi và báo cáo (quản lý số lượng học viên).

IV. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH

1. Sở Y tế xem xét các điều kiện của cơ sở xin được đào tạo liên tục theo thông tư 07/2008/TT-BYT gửi công văn về Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo) xin thẩm định và công nhận. Công văn của Sở Y tế có gửi kèm “Hồ sơ xin công nhận là cơ sở đào tạo liên tục” gồm có: Chương trình đào tạo cho từng khóa học; Danh sách giảng viên; Tài liệu đào tạo; Cơ sở vật chất (địa điểm, trang thiết bị và phương tiện dạy học) và cán bộ chuyên trách.

2. Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế xem xét và thẩm định cho từng đơn vị trực thuộc sở.

3. Bộ Y tế  công nhận cơ sở đủ điều kiện sau khi xem xét thẩm định

4. Cơ sở đào tạo liên tục đã được công nhận ở Tỉnh muốn mở thêm các khóa học mới: cần báo cáo Sở Y tế để thẩm định và công nhận trên cơ sở đề xuất của Hội đồng thẩm định do Sở Y tế thành lập (Bộ Y tế sẽ uỷ nhiệm cho Sở Y tế).

5. Bộ Y tế kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ y tế ở địa phương.

V. SƠ ĐỒ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Ở ĐỊA PHƯƠNG

Sau khi nhận được công văn này, các Sở Y tế cần triển khai xây dựng tổ chức đơn vị đào tạo liên tục và tổ chức đào tạo cho cán bộ y tế  ở địa phương theo tinh thần của thông tư 07/2008/TT-BYT Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Ths. Phí Nguyệt Thanh, chuyên viên Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế,  điện thoại 04.62732273/1412 -  0915571177.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Lưu:VT, K2ĐT (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Trương Việt Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1607/BYT-K2ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1607/BYT-K2ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2009
Ngày hiệu lực25/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1607/BYT-K2ĐT

Lược đồ Công văn 1607/BYT-K2ĐT thực hiện Thông tư 07/2008/TT-BYT tại địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1607/BYT-K2ĐT thực hiện Thông tư 07/2008/TT-BYT tại địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1607/BYT-K2ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrương Việt Dũng
        Ngày ban hành25/03/2009
        Ngày hiệu lực25/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1607/BYT-K2ĐT thực hiện Thông tư 07/2008/TT-BYT tại địa phương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1607/BYT-K2ĐT thực hiện Thông tư 07/2008/TT-BYT tại địa phương

             • 25/03/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/03/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực