Công văn 1607/TTg-NN

Công văn 1607/TTg-NN năm 2018 về đánh giá hiệu quả dự án Movimar giai đoạn 2016-2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1607/TTg-NN 2018 đánh giá hiệu quả dự án Movimar 2016 2017


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1607/TTg-NN
V/v đánh giá hiệu quả dự án Movimar giai đoạn 2016 - 2017

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4787/BNN-TCTS ngày 22 tháng 6 năm 2018 về đánh giá hiệu quả dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh” (Movimar) giai đoạn 2016 - 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Về tiếp tục sử dụng ngân sách nhà nước duy trì tổng thể Hệ thống Movimar đến khi Hệ thống thông tin quản lý nghề cá giai đoạn II được triển khai

- Đối với năm 2019, đồng ý ngân sách trung ương tiếp tục hỗ trợ kinh phí duy trì Hệ thống Movimar. Trong quá trình triển khai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý các ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 12106/BTC-HCSN ngày 03 tháng 10 năm 2018 để đảm bảo hiệu quả.

- Đối với giai đoạn các năm tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng Dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề cá giai đoạn II, lưu ý nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 12106/BTC-HCSN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5152/BKHĐT- KTNN ngày 30 tháng 7 năm 2018; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong Quý II năm 2019.

2. Về cho phép sử dụng nguồn ngân sách dự phòng 10% từ nguồn vốn trung hạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai Dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề cá giai đoạn II

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 12106/BTC-HCSN ngày 03 tháng 10 năm 2018 và thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 1607/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1607/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2018
Ngày hiệu lực12/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(14/11/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1607/TTg-NN

Lược đồ Công văn 1607/TTg-NN 2018 đánh giá hiệu quả dự án Movimar 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1607/TTg-NN 2018 đánh giá hiệu quả dự án Movimar 2016 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1607/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành12/10/2018
        Ngày hiệu lực12/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (14/11/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1607/TTg-NN 2018 đánh giá hiệu quả dự án Movimar 2016 2017

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1607/TTg-NN 2018 đánh giá hiệu quả dự án Movimar 2016 2017

             • 12/10/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/10/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực