Công văn 1609/ĐKVN-VAQ

Công văn 1609/ĐKVN-VAQ năm 2013 xác định tình trạng phương tiện ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi, nhập khẩu do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1609/ĐKVN-VAQ năm 2013 tình trạng ôtô chở người dưới 16 chỗ nhập khẩu


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1609/ĐKVN-VAQ
V/v Xác định tình trạng phương tiện ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi, nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan

Liên quan tới vấn đề xác định tình trạng phương tiện của ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi nhập khẩu như nêu trong công văn số 0790/ĐTCBL-P4 ngày 17/7/2013 của Quý Cục, Cục Đăng kiểm Việt Nam trả lời như sau:

1. Theo khoản 1, Phần I Thông tư liên tịch số 12/2006/NĐ-CP">03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của liên Bộ Công Thương - Giao thông vận tải - Tài chính - Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ thì: "Ôtô đã qua sử dụng là ôtô đã được sử dụng, được đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km (mười nghìn) tính đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam".

2. Căn cứ vào các tiêu chí nói trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, ghi nhận tình trạng cụ thể của ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi nhập khẩu là Đã qua sử dụng hoặc Chưa qua sử dụng.

3. Về tình trạng phương tiện của 03 chiếc xe nêu trong các Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu mà Quý Cục gửi đính kèm công văn số 0790/ĐTCBL-P4 ngày 17/7/2013, Cục Đăng kiểm Việt Nam giải thích như sau:

a) 03 chiếc xe nêu trong các Giấy chứng nhận chất lượng số SK/013507, SK 013654, TK/000317 đều là các xe thuộc diện được nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và phải tuân theo các điều kiện nhập khẩu nêu tại Điều 3, Phần II Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 9/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam.

b) Theo khoản 2 và 3 Điều 3, Phần II Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 9/6/2009 nói trên không nêu rõ các tiêu chí để xác định chiếc xe đang sử dụng, nhập khẩu là thuộc loại Đã qua sử dụng hay Chưa qua sử dụng. Về vấn đề này, Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ có thể xác định được tình trạng của chiếc xe nhập khẩu nếu Bộ Tài chính thống nhất sử dụng các tiêu chí như nêu tại khoản 1, Phần I Thông tư liên tịch số 12/2006/NĐ-CP">03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 nêu ở trên.

Cục Đăng kiểm Việt Nam xin gửi ý kiến nêu trên để Quý Cục xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, VAQ.

CỤC TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1609/ĐKVN-VAQ

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1609/ĐKVN-VAQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/07/2013
Ngày hiệu lực 23/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1609/ĐKVN-VAQ năm 2013 tình trạng ôtô chở người dưới 16 chỗ nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1609/ĐKVN-VAQ năm 2013 tình trạng ôtô chở người dưới 16 chỗ nhập khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1609/ĐKVN-VAQ
Cơ quan ban hành Cục Đăng kiểm Việt Nam
Người ký Trịnh Ngọc Giao
Ngày ban hành 23/07/2013
Ngày hiệu lực 23/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1609/ĐKVN-VAQ năm 2013 tình trạng ôtô chở người dưới 16 chỗ nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 1609/ĐKVN-VAQ năm 2013 tình trạng ôtô chở người dưới 16 chỗ nhập khẩu

  • 23/07/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/07/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực