Công văn 161/TCHQ-GSQL

Công văn 161/TCHQ-GSQL năm 2018 về kho ngoại quan tiếp tục hoạt động sau khi tạm dừng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 161/TCHQ-GSQL 2018 kho ngoại quan tiếp tục hoạt động sau khi tạm dừng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/TCHQ-GSQL
V/v kho ngoại quan tiếp tục hoạt động sau khi tạm dừng

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2093/HQLC-NV ngày 21/12/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đính kèm công văn số 25/TB-HP ngày 14/12/2017 của Công ty TNHH Hoa Phong về việc thông báo hoạt động trở lại kho ngoại quan tại Lô F4, Cụm công nghiệp Đông Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 68/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh hàng hóa thủ tục hải quan">84/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động trở lại của kho ngoại quan Công ty TNHH Hoa Phong tại Lô F4, Cụm công nghiệp Đông Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai với các thông tin như sau:

- Mã địa điểm: 13G1W08;

- Mã đường biển, đường sông: VNNHE;

- Mã đường sắt, đường bộ: VNNHEL;

- Tên rút gọn trên hệ thống: KNQ CTY HOA PHONG.

2. Giao Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện công tác giám sát hoạt động kho ngoại quan của Công ty TNHH Hoa Phong và các công tác báo cáo về Tổng cục Hải quan theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật liên quan.

3. Quyết định số 2230/QĐ-TCHQ ngày 05/07/2017 của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng hoạt động kho ngoại quan hết hiệu lực thi hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Hoa Phong (đ/c: Lô F4, Cụm công nghiệp Đông Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 161/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 161/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/01/2018
Ngày hiệu lực 11/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 161/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 161/TCHQ-GSQL 2018 kho ngoại quan tiếp tục hoạt động sau khi tạm dừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 161/TCHQ-GSQL 2018 kho ngoại quan tiếp tục hoạt động sau khi tạm dừng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 161/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 11/01/2018
Ngày hiệu lực 11/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 161/TCHQ-GSQL 2018 kho ngoại quan tiếp tục hoạt động sau khi tạm dừng

Lịch sử hiệu lực Công văn 161/TCHQ-GSQL 2018 kho ngoại quan tiếp tục hoạt động sau khi tạm dừng

  • 11/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực