Công văn 1610/BGTVT-KCHT

Công văn 1610/BGTVT-KCHT thành lập đường ngang tại Km 235 + 865 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh và đóng đường ngang tại Km 235 + 905 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1610/BGTVT-KCHT thành lập đường ngang tại Km 235 + 865 tuyến đường sắt


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1610/BGTVT-KCHT
V/v: Thành lập đường ngang tại Km 235 + 865 tuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh và đóng đường ngang tại Km 235 + 905 tuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

 

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 665/UBND – CN ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị cho phép thành lập đường ngang tại Km 235 + 865 tuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh và đóng đường ngang tại Km 235 + 905 tuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh; đề nghị thỏa thuận thành lập đường ngang số 140/BQLKTNS – ĐTXD ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn; ý kiến của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về vấn đề kể trên (công văn số 405/ĐS – CSHT ngày 27 tháng 02 năm 2013); quyết định số 335/QĐ – BQLKTNS ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn phê duyệt điều chỉnh phân kỳ đầu tư và tổng mức đầu tư giai đoạn 1 công trình: Đường Đông Tây 4 – Khu kinh tế Nghi Sơn ( đoạn từ quốc lộ 1A tại xã Trường Lâm – Đường cao tốc Bắc Nam). Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Do dự án đầu tư xây dựng công trình đường Đông Tây 4 – Khu kinh tế Nghi Sơn được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị chủ yếu (tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCVN 104 – 2007), điểm đầu tuyến Km 0 + 00 tại nút giao với quốc lộ 1A, thuộc xã Trường Lâm đến Km 2 + 514.32 giao với đường cao tốc Bắc Nam, thuộc xã Trường Lâm, có nút giao cắt cùng mức giữa đường sắt tuyến Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh tại km 235 + 865 (lý trình đường sắt), vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông khi chưa có điều kiện xây dựng nút giao khác mức tại vị trí đường ngang này, Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho phép xây dựng đường ngang cấp I có người gác phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 235 + 865 trên tuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh; đóng đường ngang tại Km 235 + 905 tuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh và xây dựng đường gom ngoài phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt nhằm chuyển giao thông của khu vực này vào đường ngang mới.

2. Giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xem xét hồ sơ đề nghị cấp phép, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế các yếu tố không bảo đảm theo quy định của Điều lệ đường ngang và ra quyết định cho phép thành lập đường ngang cấp I phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 235 + 865 tuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh và đóng đường ngang tại Km 235 + 905 tuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh;

3. Kinh phí khảo sát, thiết kế, xây dựng đường ngang và giải phóng mặt bằng do Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn chi trả cho đơn vị thực hiện.

4. Kinh phí quản lý, bảo trì đường ngang và tổ chức phòng vệ đường ngang do Công ty TNHHMTV Quản lý đường sắt Thanh Hóa và Công ty TNHHMTV thông tin tín hiệu đường sắt Vinh thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế theo kế hoạch nhà nước cân đối hàng năm cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp thực hiện việc xây dựng đường ngang nói trên để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đường bộ ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- BT Đinh La Thăng (báo cáo),
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,
- Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn,
- Cục Đường sắt Việt Nam,
- Công ty TNHHMTVQLĐS Thanh Hóa,
- Công ty TNHHMTVTTTH ĐS Vinh,
- Lưu: VT, KCHT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1610/BGTVT-KCHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1610/BGTVT-KCHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2013
Ngày hiệu lực28/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1610/BGTVT-KCHT

Lược đồ Công văn 1610/BGTVT-KCHT thành lập đường ngang tại Km 235 + 865 tuyến đường sắt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1610/BGTVT-KCHT thành lập đường ngang tại Km 235 + 865 tuyến đường sắt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1610/BGTVT-KCHT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành28/02/2013
        Ngày hiệu lực28/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1610/BGTVT-KCHT thành lập đường ngang tại Km 235 + 865 tuyến đường sắt

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1610/BGTVT-KCHT thành lập đường ngang tại Km 235 + 865 tuyến đường sắt

              • 28/02/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/02/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực