Công văn 16119/BTC-TCHQ

Công văn 16119/BTC-TCHQ năm 2015 xử lý thuế đối với máy móc thiết bị bị hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16119/BTC-TCHQ xử lý thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị bị hỏa hoạn 2015


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16119/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với máy móc thiết bị bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Phước.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2237/UBND-KTTH ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định bị hỏa hoạn của Công ty TNHH Infac Vina. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003.

Trường hợp máy móc, thiết bị do Công ty TNHH Infac Vina nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư đã được xử lý miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT nay bị thiệt hại do hỏa hoạn, không còn giá trị sử dụng, không phải là thay đổi mục đích sử dụng.

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Bình Phước căn cứ hồ sơ Công ty TNHH Infac Vina đã nộp cho cơ quan hải quan, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, kết quả giám định vụ hỏa hoạn của cơ quan công an, kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan và cơ quan thuế, các giấy tờ có liên quan đến vụ hỏa hoạn. Nếu kết quả kiểm tra xác định số máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư đã được xử lý miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT nay bị thiệt hại do hỏa hoạn không còn giá trị sử dụng, Công ty đã được cơ quan Bảo hiểm bồi thường thiệt hại, số tiền bồi thường không bao gồm tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT thì xử lý không truy thu số thuế nhập khẩu đã được miễn và số tiền thuế GTGT đã không thu tại khâu nhập khẩu. Công ty TNHH Infac Vina phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số hàng hóa bị cháy nhưng được bán thanh lý theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến như trên để UBND tỉnh Bình Phước được biết./. 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Bình Phước (để t/hiện);
- Vụ PC, Vụ CST;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCHQ (13b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16119/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16119/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 16119/BTC-TCHQ xử lý thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị bị hỏa hoạn 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16119/BTC-TCHQ xử lý thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị bị hỏa hoạn 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16119/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành02/11/2015
        Ngày hiệu lực02/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 16119/BTC-TCHQ xử lý thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị bị hỏa hoạn 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 16119/BTC-TCHQ xử lý thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị bị hỏa hoạn 2015

            • 02/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực