Công văn 1613/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 1613/BGDĐT-CTHSSV năm 2017 báo cáo thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1613/BGDĐT-CTHSSV chế độ chính sách đối với sinh viên 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1613 /BGDĐT-CTHSSV
V/v báo cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, các trường đại học.

Căn cứ Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; Căn cứ Công văn số 303/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 01 năm 2017 của văn phòng Chính phủ về việc triển khai các nội dung do Thủ tướng Chính phủ giao tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Nhằm rà soát, nghiên cứu sửa đổi bổ sung chế độ học bổng, chính sách ưu đãi đối với học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Đại học, Học viện, các Trường đại học, các Trường cao đẳng và trung cấp Sư phạm báo cáo về việc thực hiện chế độ học bổng chính sách (theo chế độ cử tuyển) và chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học (Mẫu báo cáo đính kèm theo công văn này).

Báo cáo của nhà trường xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 30/5/2017 để tổng hợp và xây dựng báo cáo về việc thực hiện các chính sách.

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Bùi Tiến Dũng, điện thoại: 0913459858; 04.38694916; email: btdung@moet.gov.vn

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Đăng Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNGVỤ CÔNG TÁC HỌC SINH,
SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

 

BÁO CÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Kèm theo công văn số: 1613 /BGDĐT-CTHSSV ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Số lượng thống kê

 

Số lượng sinh viên hệ cử tuyển được hưởng học bổng chính sách

Số lượng sinh viên là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập

Là người dân tộc thiểu số

Là người dân tộc Kinh

Số lượng sinh viên

 

 

 

2. Đánh giá mức hỗ trợ và hiệu quả của các chính sách

3. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách

4. Đề xuất kiến nghị

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1613/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1613/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2017
Ngày hiệu lực20/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1613/BGDĐT-CTHSSV chế độ chính sách đối với sinh viên 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1613/BGDĐT-CTHSSV chế độ chính sách đối với sinh viên 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1613/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgũ Duy Anh
        Ngày ban hành20/04/2017
        Ngày hiệu lực20/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1613/BGDĐT-CTHSSV chế độ chính sách đối với sinh viên 2017

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1613/BGDĐT-CTHSSV chế độ chính sách đối với sinh viên 2017

            • 20/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực