Công văn 1615/BNV-CCVC

Công văn 1615/BNV-CCVC năm 2019 về hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1615/BNV-CCVC 2019 về hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/BNV-CCVC
V/v hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trlời Công văn số 1606/BNN-TCCB ngày 27/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Nội vụ tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mới, Bộ Nội vụ thống nht với 03 nội dung đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn tại dự thảo Văn bản hướng dẫn kèm theo Công văn số 1606/BNN-TCCB nêu trên, cụ thể:

1. Hiện nay các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành ở các lĩnh vực ngành nghề đã được bổ sung và cơ bản hoàn thiện; do đó đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, thực hiện việc hướng dẫn chuyển xếp chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện về vị trí việc làm phù hp với từng chức danh nghề nghiệp.

2. Đối với viên chức hiện giữ ngạch k sư (mã số 13.095), đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn mà chưa có tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bổ nhiệm sang chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III (mã số V.05.02.07).

3. Căn cứ yêu cầu, đặc điểm, tính chất của hoạt động nghề nghiệp của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát, xác định sự cn thiết xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đban hành Bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Trọng Thừa (để b/c);
- Lưu: VT, CCVC (02 b
n).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
Trương Hải Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1615/BNV-CCVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1615/BNV-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2019
Ngày hiệu lực11/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1615/BNV-CCVC 2019 về hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1615/BNV-CCVC 2019 về hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1615/BNV-CCVC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrương Hải Long
        Ngày ban hành11/04/2019
        Ngày hiệu lực11/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1615/BNV-CCVC 2019 về hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1615/BNV-CCVC 2019 về hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

             • 11/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực