Công văn 1615/TCHQ-GSQL

Công văn 1615/TCHQ-GSQL năm 2016 về thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1615/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập tái xuất 2016


BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập - tái xuất

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phúc đáp công văn số 399/BVHTTDL-TCTDTT ngày 05/02/2016 của Bộ Văn hóa Th thao và Du Lịch về việc miễn thuế tạm nhập tái xuất và gia hạn thời gian lưu hàng đối với lô thuyền thể thao nhập khẩu phục vụ khóa tập huấn và thi đấu tại ABG5, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất để phục vụ công việc nhất định (trong đó có quy định về thời hạn tạm nhập - tái xuất) được quy định tại Điều 54 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, đ nghị Bộ Văn hóa Th thao thao và Du lịch chỉ đạo đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện.

2. Về đề nghị miễn thuế tạm nhập - tái xuất:

Đ nghị miễn thuế tạm nhập - tái xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch được quy định cụ thể tại Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, hàng hóa hóa tạm nhập - tái xuất phục vụ thi đấu thể thao thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất khẩu.

3. Về người khai hải quan:

Tại công văn 399/BVHTTDL-TCTDTT dẫn trên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch không nêu rõ người khai hải quan cho lô hàng. Căn cứ quy định tại Điều 54 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, trường hợp người khai hải quan là cơ quan quản lý nhà nước hoặc chủ hàng hóa không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời đ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đ
Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1615/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1615/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2016
Ngày hiệu lực03/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1615/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập tái xuất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1615/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập tái xuất 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1615/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Công Bình
        Ngày ban hành03/03/2016
        Ngày hiệu lực03/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1615/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập tái xuất 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1615/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập tái xuất 2016

           • 03/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực