Công văn 16169/BTC-ĐT

Công văn 16169/BTC-ĐT năm 2013 hướng dẫn thanh toán vốn Chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16169/BTC-ĐT năm 2013 hướng dẫn thanh toán mục tiêu quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16169/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9389/VPCP-KTTH ngày 07/11/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc trong việc thực hiện các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia như sau:

1. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012:

- Thời gian thực hiện và thanh toán vốn (bao gồm vốn đầu tư và vốn sự nghiệp): Kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đến hết niên độ năm 2013 (đến hết ngày 31/01/2014).

- Thời hạn phê duyệt quyết định đầu tư: Các dự án khởi công mới được phân bổ vốn và thanh toán vốn khi có quyết định đầu tư trước ngày 31/12/2012.

- Không quy định về thời hạn phê duyệt tổng dự toán hoặc dự toán.

2. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 và các năm sau:

- Thời gian thực hiện thanh toán vốn đầu tư: Đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau năm kế hoạch.

- Thời hạn phê duyệt quyết định đầu tư:

+ Năm 2013: Các dự án khởi công mới được phân bổ vốn và thanh toán vốn khi có quyết định đầu tư trước ngày 31/12/2013.

+ Các năm sau: Thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ (các dự án khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ vốn và thanh toán vốn khi có quyết định đầu tư trước ngày 25/10 năm trước năm kế hoạch).

- Không quy định về thời hạn phê duyệt tổng dự toán hoặc dự toán.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Sở Tài chính tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Vụ NSNN, Vụ HCSN, KBNN;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16169/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16169/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2013
Ngày hiệu lực21/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 16169/BTC-ĐT năm 2013 hướng dẫn thanh toán mục tiêu quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16169/BTC-ĐT năm 2013 hướng dẫn thanh toán mục tiêu quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16169/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành21/11/2013
        Ngày hiệu lực21/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 16169/BTC-ĐT năm 2013 hướng dẫn thanh toán mục tiêu quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Công văn 16169/BTC-ĐT năm 2013 hướng dẫn thanh toán mục tiêu quốc gia

             • 21/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực