Công văn 1619/TCT-DNL

Công văn 1619/TCT-DNL về phát hành hóa đơn và kê khai nộp thuế đối với tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1619/TCT-DNL phát hành hóa đơn và kê khai nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1619/TCT-DNL
V/v phát hành hóa đơn và kê khai nộp thuế đối với tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 202/EVN-TCKT ngày 19/01/2011 và công văn số 686/EVN-TCKT ngày 8/3/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phát hành hóa đơn và kê khai nộp thuế đối với tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tập đoàn. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến Vụ Chính sách Thuế, Cục Tài chính doanh nghiệp (BTC) và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về điều chuyển tài sản: Tại tiết b.2 điểm 2.18 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định:

“b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện điều chuyển tài sản là vật tư thiết bị, hệ thống phần mềm, ô tô, máy tính xách tay giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong Tập đoàn thì đơn vị có tài sản điều chuyển thực hiện lập hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai, nộp thuế theo quy định hiện hành về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế.

2. Đối với chi phí hỗ trợ lắp đặt điện thoại (thiết bị đầu cuối) không thu tiền hoặc bán giảm giá cho khách hàng chờ phân bổ tại EVN Telecom điều chuyển cho các Công ty điện lực: Nội dung này liên quan đến quản lý tài chính tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý tài chính doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ PC, CST, Cục TCDN, (BTC);
- Vụ PC (2b), CS (TCT);
- Lưu: VT, TCT(VT,DNL (3b)).Phương

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1619/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1619/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2011
Ngày hiệu lực12/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1619/TCT-DNL phát hành hóa đơn và kê khai nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1619/TCT-DNL phát hành hóa đơn và kê khai nộp thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1619/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành12/05/2011
        Ngày hiệu lực12/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1619/TCT-DNL phát hành hóa đơn và kê khai nộp thuế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1619/TCT-DNL phát hành hóa đơn và kê khai nộp thuế

             • 12/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực