Công văn 1620/TCT-DNL

Công văn 1620/TCT-DNL về tổ chức thực hiện Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày 19/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1620/TCT-DNL tổ chức thực hiện Quyết định số 856/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 1620/TCT-DNL
V/v: Tổ chức thực hiện Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày 19/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Doanh nghiệp thuộc Danh sách ban hành kèm theo Quyết định số số 856/QĐ-BTC

 

Ngày 19/04/2010 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 856/QĐ-BTC về việc ban hành Danh sách doanh nghiệp thuộc diện Tổng cục Thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế theo phụ lục số 01, 02 và 03.

Để triển khai thực hiện Quyết định 856/QĐ-BTC nêu trên, theo quy định của Luật Quản lý thuế, pháp luật thuế hiện hành Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Các doanh nghiệp thuộc Danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày 19/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện việc đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế trực tiếp với Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế và Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày 19/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh sách doanh nghiệp thuộc diện Tổng cục Thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế, Tổng cục thuế sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về Quy chế phối hợp công tác giữa Vụ Quản lý thuế DNL (Tổng cục thuế) với Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thuộc Danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-BTC nêu trên.

3. Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác tuyên truyền, giải thích với các doanh nghiệp để đảm bảo việc tổ chức thực hiện Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày 19/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC (để báo cáo);
- Các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT, DNL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1620/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1620/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2010
Ngày hiệu lực14/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1620/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 1620/TCT-DNL tổ chức thực hiện Quyết định số 856/QĐ-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1620/TCT-DNL tổ chức thực hiện Quyết định số 856/QĐ-BTC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1620/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành14/05/2010
        Ngày hiệu lực14/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1620/TCT-DNL tổ chức thực hiện Quyết định số 856/QĐ-BTC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1620/TCT-DNL tổ chức thực hiện Quyết định số 856/QĐ-BTC

           • 14/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực