Công văn 1620/UBND-CNGTXD

Công văn 1620/UBND-CNGTXD năm 2013 giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL 279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1620/UBND-CNGTXD 2013 giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng QL 279 Việt Vinh Nghĩa Đô


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1620/UBND-CNGTXD
V/v giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án GPMB thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL 279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô

Hà Giang, ngày 11 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Ngày 07 tháng 6 năm 2013, UBND tỉnh Hà Giang nhận được Tờ trình số 493/TTr-SGTVT ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Sở Giao thông vận tải về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án GPMB thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL 279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô (Km 0 - Km 36), tỉnh Hà Giang.

Sau khi xem xét nội dung Tờ trình; căn cứ Điều 33, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; căn cứ khoản 11, Điều 1 Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư, nâng cấp QL 279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô (Km 0 - Km 36), tỉnh Hà Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo:

1. Giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL 279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô (Km 0 - Km 36), tỉnh Hà Giang.

2. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bắc Quang, UBND huyện Quang Bình trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- CT, PCT PT khối;
- LĐVPUBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và MT;
- UBND huyện Bắc Quang;
- UBND huyện Quang Bình;
- Công thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu VT, CV: CN, TNMT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1620/UBND-CNGTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1620/UBND-CNGTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2013
Ngày hiệu lực11/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1620/UBND-CNGTXD 2013 giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng QL 279 Việt Vinh Nghĩa Đô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1620/UBND-CNGTXD 2013 giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng QL 279 Việt Vinh Nghĩa Đô
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1620/UBND-CNGTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành11/06/2013
        Ngày hiệu lực11/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1620/UBND-CNGTXD 2013 giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng QL 279 Việt Vinh Nghĩa Đô

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1620/UBND-CNGTXD 2013 giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng QL 279 Việt Vinh Nghĩa Đô

            • 11/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực