Công văn 1621/BHXH-CST

Công văn 1621/BHXH-CST năm 2016 hướng dẫn chốt sổ đối với trường hợp người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1621/BHXH-CST chốt sổ người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Hồ Chí Minh 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HCM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1621/BHXH-CST
V/v hướng dẫn chốt sổ đối với trường hợp NLĐ chấm dứt hưởng TCTN

Tp. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các phòng nghiệp vụ;
- Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

 

Để đảm bảo thống nhất khi thực hiện chốt sổ BHXH, cấp lại sổ BHXH đối với người lao động có quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn như sau:

1. Đối với trường hợp người lao động có quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 01/01/2015 trở đi, Phòng Chế độ BHXH sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu hưởng BHTN và cắt quá trình đóng BHTN tương ứng với số tháng hưng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định chấm dứt hưởng đồng thời bảo lưu quá trình đóng BHTN chưa hưởng bằng phương án “TT” của User CS_QUYNHTN và CS_HUYENTT.

2. Do Phòng Chế độ BHXH phải thực hiện cập nhật dữ liệu nên trong hai ngày 02 và 03/7/2016 (thứ 7 và chủ nhật), yêu cầu cán bộ sổ thẻ ngưng thực hiện chốt sổ và bảo lưu quá trình đóng BHTN đối với các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Kể từ ngày 04/07/2016 trở đi, khi thực hiện chốt sổ hoặc cấp lại sổ đối với người lao động có quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cán bộ sổ thẻ căn cứ vào dữ liệu đã được cắt quá trình BHTN đã hưng và bảo lưu quá trình đóng BHTN chưa hưởng theo User CS_QUYNHTN và CS_HUYENTT để thực hiện chốt sổ tiếp, bảo lưu quá trình BHTN chưa hưởng hoặc cấp lại sổ, không thực hiện phương án “TT” quá trình BHTN đã hưởng như hướng dẫn tại mục 2 quy trình 301 theo thông báo số 805/TB-BHXH ngày 24/03/2016 của BHXH Thành phố.

Lưu ý: Các trường hợp đã hưởng hết trợ cấp tht nghiệp đúng theo quy định và người lao động có quyết định chấm dứt hưởng nhưng không có dữ liệu đóng BHTN tại Tp. Hồ Chí Minh, khi chốt sổ hoặc cấp lại s vẫn thực hiện cắt quá trình BHTN đã hưởng và bảo lưu thời gian BHTN (nếu có) như hướng dẫn đã được ban hành trước đây.

Yêu cầu các phòng nghiệp vụ có liên quan và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện thực hiện đúng nội dung hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mc kịp thời báo cáo về BHXH Thành phố (Phòng Cấp sổ, thẻ) để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó giám đốc: Nguyễn Thị Thu;
- Lưu: VT,
CST (Nguyên).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1621/BHXH-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1621/BHXH-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2016
Ngày hiệu lực23/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1621/BHXH-CST chốt sổ người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1621/BHXH-CST chốt sổ người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Hồ Chí Minh 2016
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1621/BHXH-CST
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Thu
       Ngày ban hành23/06/2016
       Ngày hiệu lực23/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1621/BHXH-CST chốt sổ người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Hồ Chí Minh 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1621/BHXH-CST chốt sổ người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Hồ Chí Minh 2016