Công văn 1621/TTg-QHQT

Công văn số 1621/TTg-QHQT về việc phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1621/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định và NĐT xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1621/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Công Thương, Tư pháp, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét tờ trình của Bộ Tài chính tại văn bản số 80/TTr-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2007 về việc phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện Cơ chế một của ASEAN, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN.

2. Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại cần thiết về việc Việt Nam phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư nêu trên.

3. Giao Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) là cơ quan đầu mối quốc gia, chủ trì và phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN theo yêu cầu của Hiệp định và Nghị định thư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- Tổng cục Hải quan;
- Phòng Thương mại và Công nghệ VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, CN, NN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 32

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1621/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1621/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2007
Ngày hiệu lực30/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1621/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1621/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định và NĐT xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1621/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định và NĐT xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1621/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành30/10/2007
        Ngày hiệu lực30/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1621/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định và NĐT xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1621/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định và NĐT xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN

              • 30/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực