Công văn 1621/VPCP-CN

Công văn 1621/VPCP-CN năm 2019 về triển khai Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và các dự án thành phần tại thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1621/VPCP-CN 2019 Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và các dự án Hà Nội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1621/VPCP-CN
V/v triển khai Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và các dự án thành phần tại thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về việc triển khai Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và các dự án thành phần tại thành phố Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 7572-CV/VPTW ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng (bản chụp Công văn kèm theo).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC, TNMT;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (16).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1621/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1621/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực28/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1621/VPCP-CN 2019 Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và các dự án Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1621/VPCP-CN 2019 Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và các dự án Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1621/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành28/02/2019
        Ngày hiệu lực28/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1621/VPCP-CN 2019 Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và các dự án Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1621/VPCP-CN 2019 Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và các dự án Hà Nội

              • 28/02/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/02/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực