Công văn 1622/LĐTBXH-TCDN

Công văn 1622/LĐTBXH-TCDN về tăng cường chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1622/LĐTBXH-TCDN về tăng cường chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1622/LĐTBXH-TCDN
V/v tăng cường chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn và đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực tuyến triển khai Đề án ngày 03/02/2010 với các Bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số địa phương triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg chậm so với tiến độ yêu cầu và chưa có báo cáo tình hình triển khai; một số địa phương dự kiến phân bổ kinh phí được bổ sung để thực hiện Đề án năm 2010 không đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí và đối tượng phân bổ theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để Quyết định số 1956/QĐ-TTg được triển khai thực hiện đúng tinh thần “khẩn trương, đồng bộ và với quyết tâm cao” theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; đảm bảo yêu cầu về tiến độ và hiệu quả sử dụng kinh phí được phân bổ năm 2010, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo và đôn đốc việc thực hiện Đề án, trong đó tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành những nội dung công việc sau đây:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ở các cấp; triển khai các hoạt động của Đề án theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và báo cáo tình hình thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 1348/LĐTBXH-TCDN ngày 29/4/2010.

2. Dự kiến phân bổ kinh phí được bổ sung để thực hiện Đề án năm 2010 theo các nguyên tắc, tiêu chí hướng dẫn và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Dạy nghề) theo yêu cầu tại Công văn số 1269/LĐTBXH-TCDN ngày 22/4/2010 và Công văn số 662/TCDN-KHTC ngày 11/5/2010.  

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgCP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1622/LĐTBXH-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1622/LĐTBXH-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2010
Ngày hiệu lực25/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1622/LĐTBXH-TCDN

Lược đồ Công văn 1622/LĐTBXH-TCDN về tăng cường chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1622/LĐTBXH-TCDN về tăng cường chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1622/LĐTBXH-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýĐàm Hữu Đắc
        Ngày ban hành25/05/2010
        Ngày hiệu lực25/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1622/LĐTBXH-TCDN về tăng cường chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1622/LĐTBXH-TCDN về tăng cường chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện

           • 25/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực