Công văn 1623/BNN-TCTS

Công văn 1623/BNN-TCTS năm 2018 về triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1623/BNN-TCTS 2018 triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1623/BNN-TCTS
V/v triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 18/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch hành động) với một số mục tiêu quan trọng đến năm 2025 là: Tng giá trị kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm tôm đạt 10 tỷ USD (giá trị kim ngạch tôm nước lợ xuất khẩu là 8,4 tỷ USD); Tổng diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 750.000 ha, diện tích nuôi tôm càng xanh tập trung đạt 50.000 ha, nuôi tôm hùm đạt 1.300.000 m3 lồng; Tổng sản lượng tôm nuôi đạt 1.153.000 tấn (tôm nước lợ đạt 1.100.000 tấn; tôm càng xanh đạt 50.000 tấn và tôm hùm đạt 3.000 tấn).

Đthực hiện thắng lợi các chỉ tiêu giao trong Kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nuôi tôm tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Căn cứ các nội dung và chỉ tiêu về ngành tôm được phân bổ trong Kế hoạch hành động quốc gia để xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức triển khai hiệu quả tại địa phương, báo cáo kết quả phê duyệt Kế hoạch hành động của địa phương về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/04/2018.

2. Tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân về Kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ và địa phương.

3. Căn cứ những chính sách chung của Chính phủ đã ban hành, các địa phương cần đẩy mạnh công tác xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành tôm của địa phương; ban hành và triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất, mô hình hợp tác xã hiệu quả trong sản xuất nuôi tôm tại địa phương.

4. Tập trung đủ, kịp thời nguồn lực và kinh phí để triển khai thực hiện các Dự án trong Kế hoạch hành động; làm tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt là các vùng nuôi tôm tập trung; thông tin kịp thời cho người nuôi tôm về tình hình thị trường, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường để hạn chế tối đa thiệt hại, chủ động các biện pháp sản xuất nhằm đạt hiệu quả sản xuất cao nht.

5. Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật về nuôi trồng thủy sản đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm tôm trong sản xuất, lưu thông. Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về thị trường trong và ngoài nước; tổ chức thông tin thị trường đến các cơ quan, doanh nghiệp, người sản xuất liên quan. Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng, bảo vệ, phát triển thương hiệu sản phẩm tôm Việt Nam. Đề xuất giải pháp, thực hiện kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán sản phẩm tôm tiu ngạch và chuyển dần sang xuất khẩu chính ngạch.

7. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, thanh kiểm tra việc sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư nuôi trồng thủy sản đúng quy định trong nuôi tôm; hướng dẫn cơ sở nuôi tôm thực hiện theo đúng các Quy định, Quy chuẩn kỹ thuật; tuân thủ nghiêm khung lịch mùa vụ; hỗ trợ xây dựng và tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị (gồm: sản xuất giống, thức ăn, nuôi, chế biến và nghiên cứu...); tổng kết, đánh giá các mô hình sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất, hiệu quả, kiểm soát tốt các khâu trong sản xuất để phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng, phát huy các thế mạnh của địa phương đối với sản xuất tôm như phát triển những trung tâm nuôi tôm công nghệ cao, các mô hình nuôi tôm sinh thái, tôm hữu cơ theo đặc thù của địa phương, đặc biệt là các tỉnh trọng điểm về tôm nước lợ như Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng; có chính sách khuyến khích phát triển mô hình nuôi theo tiêu chuẩn chứng nhận; ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chương trình giám sát và truy xuất nguồn gốc sản phẩm tôm thông qua việc đánh số nhận diện cơ sở nuôi tôm.

8. Báo cáo đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch hành động tại địa phương định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và tổng kết năm, báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy sn) để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng.

Đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có nuôi tôm triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 024.37245389; email: [email protected]) để phối hợp xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- VPCP (đ
b/c);
- Lưu: VT, TCTS (60 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1623/BNN-TCTS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1623/BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2018
Ngày hiệu lực27/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1623/BNN-TCTS

Lược đồ Công văn 1623/BNN-TCTS 2018 triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1623/BNN-TCTS 2018 triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1623/BNN-TCTS
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành27/02/2018
        Ngày hiệu lực27/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1623/BNN-TCTS 2018 triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1623/BNN-TCTS 2018 triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm

             • 27/02/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/02/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực