Công văn 1625/TTg-CN

Công văn 1625/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1625/TTg-CN 2021 điều chỉnh thời gian thực hiện Điều tra tổng thể về khoáng sản


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/TTg-CN
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 68/TTr- BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2021) về việc đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” đến hết năm 2024 để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án theo Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát tổng thể các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ chủ trì, xem xét cơ cấu lại cho phù hợp với năng lực triển khai và khả năng cân đối nguồn lực ngân sách nhà nước, ưu tiên các Đề án quan trọng, cấp bách để đảm bảo tiến độ yêu cầu, kết quả triển khai có ý nghĩa, thực tiễn phục vụ công tác quản lý điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KTTH, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b). Hop

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1625/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1625/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2021
Ngày hiệu lực23/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(24/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1625/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1625/TTg-CN 2021 điều chỉnh thời gian thực hiện Điều tra tổng thể về khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1625/TTg-CN 2021 điều chỉnh thời gian thực hiện Điều tra tổng thể về khoáng sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1625/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành23/11/2021
        Ngày hiệu lực23/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (24/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1625/TTg-CN 2021 điều chỉnh thời gian thực hiện Điều tra tổng thể về khoáng sản

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1625/TTg-CN 2021 điều chỉnh thời gian thực hiện Điều tra tổng thể về khoáng sản

              • 23/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực