Công văn 1626/BCT-KHCN

Công văn 1626/BCT-KHCN năm 2016 thực hiện Thông tư 37/2015/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1626/BCT-KHCN thực hiện 37/2015/TT-BCT formaldehyt amin thơm từ azo dệt may 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1626/BCT-KHCN
V/v thực hiện Thông tư số 37/2015/TT-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 1083/TCHQ-GSQL ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (Thông tư số 37/2015/TT-BCT) Đối với vấn đề Tổng cục Hải quan trao đổi, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đối với sản phẩm khi xuất khẩu không đạt yêu cầu của nước nhập khẩu, quay lại tiêu thụ trong nước:

Sản phẩm thuộc đối tượng Điều chỉnh của Thông tư số 37/2015/TT-BCT do đó doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyn hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may theo quy định tại Thông tư số 37/2015/TT-BCT cho sản phẩm.

2. Đối với sản phẩm sau khi thực hiện gia công xuất khẩu còn dư thừa, chuyển sang tiêu thụ nội địa:

Các sản phẩm thuộc loại này là vải, nguyên, phụ liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu hoặc là sản phẩm đã hoàn chỉnh (sản phẩm sau khi gia công) do đó sau khi xuất khẩu còn dư thừa (không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập) và đã làm thủ tục chuyển đổi Mục đích sử dụng, nộp thuế các doanh nghiệp có thể bán các sản phẩm này ra thị trường hay nói một cách khác các sản phẩm này đã được tiêu thụ trên thị trường mà không cần thông qua quá trình sản xuất, như vậy nếu chuyển việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may sang quy định tại Điều 10 Thông tư số 37/2015/TT-BCT “Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm dệt may sản xuất trong nước” đối vi các sản phẩm thuộc trường hợp này là không phù hợp.

Đ tăng cường quản lý đối với các doanh nghiệp thực hiện loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất không tự giác thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm và đã đưa vào thị trường những sản phẩm dệt may không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, Bộ Công Thương kiến nghị: Bổ sung quy định để yêu cầu doanh nghiệp cung cấp “tài liệu minh chứng việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp đối với lô hàng doanh nghiệp đã làm thủ tục hải quan” vào danh Mục hồ sơ đánh giá thực hiện và quy định tại Điều 8 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính “Đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu”.

Trên đây là ý kiến có liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 37/2015/TT-BCT Bộ Công Thương kính gửi Tổng cục Hải quan để phối hp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục XNK;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Phạm
Thu Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1626/BCT-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1626/BCT-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2016
Ngày hiệu lực25/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1626/BCT-KHCN thực hiện 37/2015/TT-BCT formaldehyt amin thơm từ azo dệt may 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1626/BCT-KHCN thực hiện 37/2015/TT-BCT formaldehyt amin thơm từ azo dệt may 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1626/BCT-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýPhạm Thu Giang
        Ngày ban hành25/02/2016
        Ngày hiệu lực25/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1626/BCT-KHCN thực hiện 37/2015/TT-BCT formaldehyt amin thơm từ azo dệt may 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1626/BCT-KHCN thực hiện 37/2015/TT-BCT formaldehyt amin thơm từ azo dệt may 2016

           • 25/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực