Công văn 1626/TCT-TTr

Công văn 1626/TCT-TTr về xử lý thu thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1626/TCT-TTr xử lý thu thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1626/TCT-TTr
V/v xử lý thu thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2497/CT-TTr3 ngày 08/02/2010 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc xử lý thu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mục I, Phần C Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

…Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

I. Đối tượng nộp thuế … Các tổ chức không kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo hướng dẫn tại Thông tư này mà thuộc đối tượng nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về thuế chuyển quyền sử dụng đất hiện hành…

Mục I, Phần G Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“….Xác định thu nhập tính thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản.

I. Thu nhập thuộc diện nộp thuế.

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất, cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay chưa có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất….”.

Điều 1, Chương 1, Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định:

“…Điều 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất bao gồm cả đất có nhà và vật kiến trúc trên đó, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất…”.

Điểm 5, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế TNCN quy định:

… II. Các khoản thu nhập chịu thuế … 5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản…”.

Từ các căn cứ nêu trên, khi có căn cứ xác định một số cá nhân (nêu tại Công văn số 2497/CT-TTr3) có hoạt động mua, bán căn hộ xây trên đất (có nghĩa là đã chuyển quyền sử dụng đất cho người mua căn hộ) thì xử lý truy thu thuế đối với các cá nhân này theo quy định của:

- Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất (cho thời gian phát sinh trước 01/01/2009).

- Luật thuế Thu nhập cá nhân (cho thời gian phát sinh từ 01/01/2009).

Việc truy thu thuế không phải là hợp pháp hóa để chuyển đổi quyền sở hữu căn hộ được mua, bán.

Cục thuế TP. Hà Nội có trách nhiệm xem xét việc đăng ký kê khai, nộp thuế của các cá nhân nêu trên để xử lý vi phạm về thuế (nếu có) theo quy định tại Luật Quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.    

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST;
- Lưu: VT, TTr(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1626/TCT-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1626/TCT-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1626/TCT-TTr xử lý thu thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1626/TCT-TTr xử lý thu thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1626/TCT-TTr
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành17/05/2010
        Ngày hiệu lực17/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1626/TCT-TTr xử lý thu thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1626/TCT-TTr xử lý thu thuế

           • 17/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực