Công văn 1627/BXD-KTXD

Công văn 1627/BXD-KTXD năm 2019 về tính chi phí cho công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1627/BXD-KTXD 2019 tính chi phí cho công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1627/BXD-KTXD
V/v tính chi phí cho công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT tỉnh Hòa Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5286/VPCP-ĐMDN ngày 15/06/2019 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trả lời câu hỏi của Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT tỉnh Hòa Bình về việc tính chi phí cho công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình được hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đã bao gồm chi phí đánh giá tác động môi trường.

2. Trường hợp dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT tỉnh Hòa Bình căn cứ nội dung công việc, quy định cụ thể thì căn cứ vào các quy định phát luật có liên quan và đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn thêm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT tỉnh Hòa Bình thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Lưu: VT, KTXD(H).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Thuộc tính Công văn 1627/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1627/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực11/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(31/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1627/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 1627/BXD-KTXD 2019 tính chi phí cho công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1627/BXD-KTXD 2019 tính chi phí cho công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1627/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực11/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (31/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1627/BXD-KTXD 2019 tính chi phí cho công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1627/BXD-KTXD 2019 tính chi phí cho công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

           • 11/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực