Công văn 1627/UBND-TNMT

Công văn 1627/UBND-TNMT năm 2015 áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ % đơn giá thuê đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 1627/UBND-TNMT 2015 hệ số điều chỉnh giá đất tỷ lệ % đơn giá thuê đất Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1627/UBND-TNMT
V/v áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ % đơn giá thuê đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã.

 

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố tại Tờ trình số 472/TTr-LN-STC-QLCS ngày 28/01/2015 về hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ % đơn giá thuê đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm, đơn giá khởi điểm để thực hiện đấu giá là giá đất được xác định theo mục đích sử dụng đất thuê tương ứng với thời hạn thuê đất quy định tại Bảng giá đất (x) với hệ số điều chỉnh giá đất (x) mức tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất (theo Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính), trong đó:

- Bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014;

- Hệ số điều chỉnh giá đất căn cứ theo mức hệ số điều chỉnh giá đất quy định của UBND Thành phố (có văn bản quy định riêng);

- Mức tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất được áp dụng theo Quyết định số 3667/QĐ-UBND ngày 7/7/2014 của UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- PCTTTUBND TP Vũ Hồng Khanh;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công, KT, TH, TNth;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1627/UBND-TNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1627/UBND-TNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2015
Ngày hiệu lực11/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1627/UBND-TNMT 2015 hệ số điều chỉnh giá đất tỷ lệ % đơn giá thuê đất Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1627/UBND-TNMT 2015 hệ số điều chỉnh giá đất tỷ lệ % đơn giá thuê đất Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1627/UBND-TNMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành11/03/2015
        Ngày hiệu lực11/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1627/UBND-TNMT 2015 hệ số điều chỉnh giá đất tỷ lệ % đơn giá thuê đất Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1627/UBND-TNMT 2015 hệ số điều chỉnh giá đất tỷ lệ % đơn giá thuê đất Hà Nội

           • 11/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực